Brede Economische Sociale Taskforce brengt advies uit

Coronanieuws

De coronacrisis heeft verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor onze gezondheid, maar ook voor het hele maatschappelijke leven. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg zet zich in om de schade van de coronacrisis te beperken en om bij te dragen aan herstellende bewegingen. Daarom heeft het college een Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) ingesteld. Deze Taskforce is op 1 juli gestart en heeft op 8 oktober 2020 advies uitgebracht. Dit advies bestaat uit een perspectief op de toekomst voor de Limburgse samenleving: hoe verder na de coronacrisis?

De Provincie Limburg is blij met de verrichte werkzaamheden van de onafhankelijke Taskforce BEST en de gepresenteerde uitkomsten: “Dit adviesrapport geeft inzichten over het perspectief en de mogelijkheden voor Limburg voor de lange(re) termijn. Een advies waar we als (Lim)burgers, bedrijfsleven, onderwijs- en zorginstanties en overheid mee aan de slag kunnen voor een gezonde toekomst.”

Meer informatie en het adviesrapport vindt u hier.

Gerelateerde artikelen

Viralis Touch Safe: Unieke oplossing voor schone en veilige werkplek

Coronanieuws

KOERS / Resultaatgericht Ondernemen brengt de VIB-fabriek nieuwe inzichten

Coronanieuws

BAB-Medical: meer bereidwilligheid tot inkopen ‘lokale’ mondkapjes

Coronanieuws
Menu