Circulaire Economie Limburg; Van traditie naar transitie

Circulariteit & Duurzaamheid

In Circulaire Economie Limburg (CEL) bundelen acht partners* de krachten om de transitie naar circulair ondernemen bij het Limburgse MKB te stimuleren en versterken. Hiervoor hebben zij een bewustwordingsprogramma ontwikkeld dat zij vanaf dit voorjaar actief uitrollen onder Limburgse ondernemers. Kern van dit programma is de urgentie bij het MKB vergroten en concrete ondersteuning bieden bij duurzamer ondernemen.

Bij veel ondernemers ontbreekt de sense of urgency nu nog, ondanks de ambitieuze overheidsdoelstellingen die inzetten op een volledig circulaire economie in 2050. Het ontbreekt hen daarnaast veelal aan tijd en kennis over de kansen die circulaire bedrijfsmodellen bieden.

Circulair ondernemen

Bij circulair ondernemen draait het om efficiënter gebruik van grondstoffen, zoveel mogelijk gebruik maken van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare grondstoffen, het circulair ontwerpen van nieuwe producten en ontwikkelen van nieuwe, duurzame productiemethoden. Circulair ondernemen valt of staat met samenwerking in de keten. Hier ligt de kracht van CEL. Door netwerken, expertise en initiatieven te bundelen, laagdrempelig kennis te bieden en bedrijven in verschillende ketens samen te brengen, ontstaan nieuwe duurzame business- en verdienmodellen die de circulaire economie van Limburg een boost geven.

Yvonne Salvino, wethouder Economie in Sittard-Geleen: “De vraag is niet óf het MKB moet meegaan in de transitie naar een circulaire economie, maar hoe. Veel MKB-bedrijven voelen de urgentie nog onvoldoende, hebben te weinig tijd en onvoldoende kennis om de omslag van lineair naar circulair te maken. Het MKB vormt een belangrijke pijler van de Zuid-Limburgse economie. Sterker inzetten op circulariteit biedt kansen voor het MKB en daarmee voor de hele regio.”

Aanbod op basis van behoeften

Om te ontdekken wat MKB-ondernemers precies nodig hebben, gaan de CEL-partners het veld in om het gesprek aan te gaan. Op basis van knelpunten en behoeften gaat CEL de ondernemers wegwijs maken in het aanbod aan informatie, financieel advies en andere instrumenten. Het Limburgse MKB kan daarnaast kleinschalige en branchegerichte inspiratiesessies tegemoet zien, evenals workshops en innovatiecafés. Via o.a. podcasts worden succesverhalen gedeeld. Uitgangspunt van alle instrumenten is dat ze aansluiten bij de taal en de belangen van de ondernemers en laagdrempelig toegankelijk zijn.

Meer info: rene.verhoeven@eszl.nl

*Circulaire Economie Limburg (CEL) is een initiatief van: Provincie Limburg | LWV | Zuyd Hogeschool Lectoraat Innovatief Ondernemen | LIOF | LLTB | Crossroads | ESZL | Keyport

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Marcel Alberts (Healix) pleit voor plastic taks: ‘Gewoon te goedkoop’

Circulariteit & Duurzaamheid

Dag van de Stad naar Heerlen: “Uitgelezen kans”

Circulariteit & Duurzaamheid, Werken & Leven

Circulaire bouw: de uitdagingen in Zuid-Nederland

Circulariteit & Duurzaamheid
Menu