De circulaire beweging is in gang gezet

Circulariteit & Duurzaamheid

In 2050 wil Nederland een circulaire economie zijn, volledig draaiend op herbruikbare grondstoffen. Maar wat is daarvoor nodig? Wat betekent dit voor bestaande businessmodellen? En, hoe kweken we bewustwording bij consumenten om duurzaam in te kopen? In de Nationale Hackathon Circulaire Economie werkten studenten van tien onderwijsinstellingen – waaronder Zuyd Hogeschool – aan concrete oplossingen voor circulaire vraagstukken. Met vaak verrassende uitkomsten én een positief vervolg. 

“Het is gewoon fantastisch om te zien wat de studenten hebben klaargespeeld”, zegt Danielle Twardy – Duisters, senior onderzoeker circulaire economie: businessmodellen en human capital bij Zuyd. “Ze hebben zich spontaan aangemeld. Uit overtuiging en interesse, want extra studiepunten verdienen ze er niet mee. Het gaat om studenten van heel verschillende studierichtingen die elkaar voordien niet kenden en die volledig online met elkaar aan de slag zijn gegaan. Ik durf wel te stellen dat er gedurende de week een hechte band is ontstaan, die niet meer weggaat!”

Circular City

De Hackathon was onderdeel van de Week van de Circulaire Economie (1-5 februari). Danielle: “Elke deelnemende onderwijsinstelling organiseerde voorafgaand aan de nationale competitie een lokale hackathon. Wij hebben dit samen met CHILL opgepakt. CHILL heeft veel ervaring met het organiseren van dit soort events in een multidisciplinaire setting. In totaal 23 studenten en jonge professionals hebben in vier multidisciplinaire teams gewerkt en hun circulaire ideeën uitgewerkt. De resultaten waren boven verwachting; de game Circular City, de Washtap in de supermarkt, de ‘Loop’-app die consumenten helpt bij groen shoppen en het Eko-circus om vanaf de basisschool te leren recyclen. Een professionele jury met vertegenwoordigers vanuit overheid, bedrijfsleven en onderwijs heeft de game Circular City als winnaar uitgeroepen. In deze game draait het om het herbouwen van een sterk vervuilde stad. Er zijn muntjes te verdienen met ideeën die de stad verbeteren. Plus de kans om echt goede ideeën te pitchen bij echte bedrijven. Erg origineel. Niet voor niets heeft Circular City in de landelijke competitie de publieksprijs in de wacht gesleept.”

Het stopt niet!

Zeker niet nu de vier teams de kans krijgen hun ideeën verder uit te werken in een Versnellingstafel aangeboden door CHILL, ZUYD en de Provincie Limburg. “Alle inzendingen zijn van een dermate hoog niveau en zo interessant dat ze van grote toegevoegde waarde kunnen zijn in het stimuleren van de bewustwording bij bedrijven en consumenten in de regio en daarbuiten. Ook vier landelijke teams hebben zich aangemeld om deel te nemen aaneen Versnellingstafel in Limburg. We zijn nu druk bezig met het selecteren en benaderen van de juiste partijen die de studenten kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling van hun idee. De Versnellingstafel Circular City is overigens al gestart. Er was zoveel interesse dat we het belangrijk vonden de studenten hierin goed te begeleiden, te coachen en te beschermen. Het intellectuele eigendom blijft in bezit van de studenten.”

Uitdaging voor de toekomst

Circulair produceren, is één van de vier thema’s waarmee Zuyd Hogeschool – samen met de regio – invulling geeft aan de uitdagingen van de toekomst. Danielle: “Het is een thema dat tot nu toe vooral in technische studierichtingen aan bod komt. In de hackathon hebben we ervaren dat het juist de kruisbestuiving tussen verschillende disciplines is, die tot mooie resultaten leidt. We merken dat steeds meer docenten van allerlei studierichtingen zoeken naar manieren om duurzaamheid en circulariteit een plaats te geven in het bestaande curriculum. Ze zoeken elkaar op om multidisciplinaire projecten en onderzoeken te starten. Dat is fantastisch, want daarmee geven we onze studenten de vaardigheden en competenties die helpen antwoorden te bieden op de circulaire vraagstukken van de toekomst. Het bedrijfsleven heeft daar in toenemende mate behoefte aan. De beweging is in gang gezet en de hackathon heeft daar een extra zetje aan gegeven.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

L’Ortye BUITEN: ‘Eerst in gesprek met de omgeving’

Circulariteit & Duurzaamheid

De Bisschopsmolen en Grainlabs: “De basis voor circulair ondernemen is een sterke wil en gezond boerenverstand”

Circulariteit & Duurzaamheid

Nationaal Groeifonds geeft steun aan ontwikkeling circulaire productieketens

Circulariteit & Duurzaamheid
Menu