Definitieve NOVI-status voor Zuid-Limburg

Werken & Leven

De NOVI-status is goed nieuws, want betekent langjarig commitment van het Rijk om samen met de regio de grote opgaven in dit gebied aan te pakken. Zuid-Limburg is één van de acht NOVI-gebieden in Nederland. In Limburg heeft ook de Peel de definitieve status gekregen.

Gezamenlijke aanpak

NOVI-gebied Zuid-Limburg is het resultaat van een gezamenlijke lobby van de zestien Zuid-Limburgse gemeenten, Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Deze Zuid-Limburgse lobby is actief ondersteund door de triple-helix organisatie Economische Samenwerking Zuid-Limburg én door Waalse, Vlaamse en Duitse partners.

In Zuid-Limburg staan drie hoofdopgaven centraal, met het benutten van grensoverschrijdende kansen als rode draad daar doorheen.
1. Naar een grensoverschrijdende innovatieve en circulaire economie;
2. Sterke en gezonde steden in Zuid-Limburg;
3. Versterken uniek Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg.

Wat is een NOVI-gebied?

De NOVI is de eerste nationale omgevingsvisie, waarin het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving (in brede zin) is vastgelegd. In de NOVI is als uitgangspunt voor de samenwerking vastgelegd dat Rijk en andere overheden optreden als één overheid, samen met de samenleving. Waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan de majeure opgaven van zo’n gebied. Dit gebeurt onder andere door het opstellen van een gebiedsgericht programma en een regionale investeringsagenda.
De aanwijzing als NOVI-gebied betekent een rechtstreekse ingang bij het Rijk, bijvoorbeeld bij het helpen van aantrekken van investeringen, gewicht en doorzettingsmacht bij afstemming met buurlanden, kansen bij nieuwe stimuleringsprogramma’s en bij het zoeken naar ruimte in bestaande regelgeving. Het Rijk zet dit instrument selectief in; in totaal wordt ingezet op acht van zulke gebieden in Nederland.

Gerelateerde artikelen

Succesvolle Open Dag Bovengrondse Vakschool

Werken & Leven

Stimulusprijs 2022 voor DoeLab Westelijke Mijnstreek in Sittard

Werken & Leven

Duurzame transformatie naar een gezonde en vitale regio! Maar hoe?

Werken & Leven
Menu