Doorbraak: Actieagenda Chemelot Circular Hub tot 2024 vastgelegd

Circulariteit & Duurzaamheid

Een doorbraak mogen we het zeker noemen: De partners van de Chemelot Circular Hub hebben vorige week ‘ja’ gezegd tegen de nieuwe actieagenda. Deze agenda is bedoeld voor de periode tot 2024 en geeft een krachtig vervolg aan de beweging naar een circulaire samenleving en economie rond Chemelot en de regio Zuid-Limburg.

De actieagenda, het ‘Circular Economy Action Plan’, kreeg een update met de focus op de energietransitie en het aanjagen van de circulaire economie. Verspreid over vier integrale technische-, maatschappelijke en economische ontwikkelthema’s, zijn nieuwe en bestaande projecten voor een periode van drie jaar benoemd. Deze zijn ondergebracht in een gezamenlijk programma. Concrete projecten en investeringen voeren de individuele partijen uit of doen dit in – wisselende – samenstellingen.

Wat is de hub ook alweer?

Chemelot Circular Hub is de sleutel tot het oplossen van de urgente en grote transities waar Limburg, Nederland en Europa voor staan. Dit gebeurt op basis van de sterke positie die bedrijven op Chemelot in het verleden hebben opgebouwd. Denk aan partijen zoals SABIC, OCI, Fibrant, AnQore, Arlanxeo en nog vele anderen. Ondernemingen die essentiële producten zoals kunststoffen, chemicaliën en kunstmest op de wereldmarkt brengen. Producten die tot in lengte van jaren nodig zijn voor onze economie en welvaart. Maar het is tevens een broedplaats van vele startup- en scale up-bedrijven zoals o.a. Ioniqa, Vertoro, Niaga en Isobionics.

Wie doet er mee?

Namens de regio maakt wethouder Pieter Meekels (Sittard-Geleen) onderdeel uit van deze groep partners die de handen ineenslaan om deze actieagenda te realiseren. De alliantie bestaat verder uit Chemelot, de Brightlands Chemelot Campus, DSM Nederland, Universiteit Maastricht, ZUYD Hogeschool, de Provincie Limburg, SABIC, LIOF, TNO en de coalitie Groene Chemie Nieuwe Economie. De drie laatstgenoemde partijen zijn vanaf nu aangehaakt.

Financiële bijdrage ESZL

Alle deelnemende partijen leveren een financiële bijdrage voor de komende drie jaar om de uitvoering mogelijk te maken. De bijdrage vanuit de regio wordt beschikbaar gesteld via ESZL. Het bestuur ESZL heeft op 15 december daartoe unaniem besloten.

Dé uitdaging van onze tijd

De actieagenda van de Chemelot Circular Hub geeft antwoord op vragen als hoe aan te sluiten bij de nationale ambities en agenda en hoe een effectief gevolg te geven aan de ambities die er zijn. Klimaatverandering is immers dé uitdaging van onze tijd. Goed klimaatbeleid biedt kansen om een duurzame en sterke economie te bouwen en nieuwe banen te creëren. Limburg sluit met Chemelot Circular Hub aan bij de ambities uit het nieuwe coalitieakkoord, om Nederland klaar te maken voor een circulaire en klimaatneutrale toekomst. Mede door groene industriepolitiek, sterk opleidings-en scholingsbeleid en effectieve burgerparticipatie.

Meer weten? Ga naar de website van Chemelot Circular Hub.

 

Gerelateerde artikelen

Symposium ‘Vezelgewassen: van land tot pand’

Circulariteit & Duurzaamheid

Hoe circulair zijn Limburgse gemeenten?

Circulariteit & Duurzaamheid

Lubosch Land werkt aan bewustwording van urgentie van duurzaamheid

Circulariteit & Duurzaamheid
Menu