Duurzame transformatie naar een gezonde en vitale regio! Maar hoe?

Werken & Leven

Dat Zuid-Limburg kampt met grote gezondheidsachterstanden is geen nieuws meer. Dat die achterstanden niet zijn op te lossen vanuit afzonderlijke disciplines of sectoren ook niet. Een duurzame transformatie naar een vitale en gezonde regio vraagt juist om samenwerking en een langjarige visie en projecten. Inmiddels is – naar aanleiding van het Gezondheidsakkoord – een brede beweging op gang gekomen waarin partijen samenwerken en tijdelijke kortlopende projecten zijn losgelaten.

Tegelijkertijd heeft de Trendbreuk-aanpak bewezen succesvol te zijn. De landelijke GALA, IZA en WOZO sluiten naadloos aan op de infrastructuur die in Zuid-Limburg al is ontstaan.

Het Gezondheidsakkoord en Trendbreuk organiseren dit jaar samen de jaarlijkse bijeenkomst om stil te staan bij en vooruit te blikken naar actuele ontwikkelen rondom het Gezondheidsakkoord, Trendbreuk, GALA, IZA en WOZO.  Fons Bovens (directeur GGD Zuid-Limburg), Leon Geilen (wethouder Sittard-Geleen), Wiro Gruisen (manager Regio regie CZ), Roger Ruijters (bestuurder Envida), Petra Lamberts (bestuurssecretaris Envida) en Andrew Simons (kwartiermaker De Gezonde Basisschool) nemen u tijdens het plenaire gedeelte mee in hun ideeën, ervaringen en bevindingen en de factoren die daadwerkelijk het verschil maken.

Daarna krijgt u volop de gelegenheid om in workshops mee te denken over actuele ontwikkelingen en thema’s rondom de gewenste transformatie:

  • Overgang van school naar werk. De jeugd aan het stuur
  • ‘Beter door meer kennis’: Preventiestrategie van het Maastricht UMC+
  • Trendbreuk en Gezonde Leefomgeving, een vanzelfsprekendheid.
  • Wijkaanpak en community perspectief
  • Burgerparticipatie, waarom en hoe?
  • Vitale werkomgeving
  • Positief gezond werkgeverschap

De bijeenkomst vindt plaats op 25 oktober van 13.00 tot 17.00 uur in Maastricht.

Help mee het verschil te maken! Meld u aan voor 1 oktober (ook als u al eerder aangemeld bent). Iedereen die een bijdrage kan leveren is van harte welkom. U ontvangt aanvullende informatie na uw aanmelding.

Wij hopen u op 25 oktober a.s. te ontmoeten.
Initiatiefgroep Gezondheidsakkoord en Trendbreuk

 

Gerelateerde artikelen

Onderzoek naar uitdagingen grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Werken & Leven

Regio Deals: Zuid-Limburg maakt Nederland groter!

Werken & Leven

Brede welvaart conferentie #2

Werken & Leven
Menu