Enquête basis economisch herstelplan van 16 Zuid-Limburgse gemeenten

Coronanieuws

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten gaan samen werken aan een economisch herstelplan. Doel is ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis zoveel mogelijk vraaggericht te ondersteunen in hun actuele behoeften waardoor de bedrijven uiteindelijk sterker uit de crisis komen. Die behoeften worden via een vragenlijst direct bij de ondernemers opgehaald. Op basis van de uitkomsten worden lokale en regionale acties uitgezet. Samenwerkende ondernemers kunnen daarnaast onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een financiële bijdrage uit het Kickstartfonds van Economische Samenwerking Zuid-Limburg.

De coronacrisis heeft ongekende gevolgen voor de economie. De afgelopen maanden was vooral de Rijksoverheid aan zet met een pakket steunmaatregelen. Om de crisis te overleven en om er zelfs sterker uit te komen, is vernieuwing en duurzaam herstel van de economie noodzakelijk. De zestien Zuid-Limburgse gemeenten werken gezamenlijk aan een regionaal economisch herstelplan. Dit plan vormt straks tevens de input voor het nationale herstelplan.

 Enquête: wat hebben ondernemers nodig?  

Om een nog beter beeld te krijgen van de actuele en toekomstige behoeften van ondernemers zetten de gemeenten gezamenlijk een enquête uit onder ondernemers. Hierin kunnen ondernemers aangeven waar ze mee zitten en wat ze nodig hebben om de crisis te overleven. Om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken, wordt gebruik gemaakt van netwerken zoals ondernemingsverenigingen, parkmanagement en centrummanagementorganisaties. De coördinatie van de enquête is in handen van de drie centrumgemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Voordeel van de lokale aanpak is dat straks elk van de 16 gemeenten beschikt over eigen lokale uitkomsten en daarop gericht kan inspelen. Daarnaast vindt een analyse en vertaalslag op Zuid-Limburgse schaal plaats.

De enquête staat online van 15 t/m 29 maart.

Online sessies voor ondernemers

De uitkomsten van de enquête zijn het vertrekpunt voor concrete en doelgerichte ondersteuning voor de ondernemers op lokaal niveau en vormen de input voor het regionale herstelplan. In elk geval worden, naar Maastrichts voorbeeld, online sessies voor ondernemers georganiseerd. Concrete vraagstellingen, oplossingsgericht denken, inzet van experts en korte lijnen met de gemeente, vormen de kern van het succes van de Maastrichtse aanpak. Naast ondernemers sluiten accountmanagers/ bedrijfscontactfunctionarissen van gemeenten aan zodat zij signalen van ondernemers uit de eigen gemeenten uit eerste hand opvangen en zo mogelijk direct oppakken. Op Zuid-Limburgse schaal wordt een ‘expertpool’ ingericht om adequaat in te springen op specifieke casuïstiek.

Kickstartfonds

Daarnaast wordt het Kickstartfonds van ESZL voortgezet. Via dit fonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van €10.000,-. Het Kickstartfonds richt zich op initiatieven van samenwerkende ondernemers, niet op individuele bedrijven. Op deze manier vergroot de regeling de impact op de regionale economie van Zuid-Limburg. De bijdrage is beschikbaar voor concrete initiatieven die zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan. Het gaat om projecten waarmee samenwerkende ondernemers zich aanpassen aan de veranderende samenleving en economie en/of inspelen op nieuwe kansen die zich voordoen als gevolg van de coronacrisis. Het Fonds beschikt over een totaalbudget van €100.000,- en wordt gefinancierd door de Zuid-Limburgse gemeenten. Beoordeling van de aanvragen gebeurt door de drie programmamanagers van Economische Samenwerking Zuid-Limburg. Meer informatie over het Kickstartfonds is te vinden op www.eszl.nl/kickstartfonds

Vivianne Heijnen, wethouder Economie en Arbeidsmarkt van de gemeente Maastricht: “Herstel van onze economie stopt niet bij de gemeentegrenzen. Meer dan ooit zullen we de handen ineen moeten slaan. Overheid, onderwijs en ondernemers. Alleen samen kunnen we sterker uit deze crisis komen.”

Gerelateerde artikelen

Medtechbedrijven investeren in kleinste bloeddrukmeter. Juist nú.

Coronanieuws

LWV: ‘verlenging lockdown was verwacht maar komt desondanks hard aan’

Coronanieuws

Impact coronacrisis zeer groot op bedrijfsleven in Limburg

Coronanieuws
Menu