Groen licht voor Zuid-Limburgse MKB-deal

Ondernemen & innoveren

Ruim zeven ton voor gezamenlijk programma gericht op versterking innovatiekracht

 

Zuid-Limburg en het Rijk gaan de innovatiekracht van het regionale MKB versterken. Het Rijk zal 328.000 euro bijdragen aan de ontwikkeling van een Zuid-Limburgse MKB-deal, die wordt uitgewerkt in een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs in de regio. Deze partijen brengen zelf samen nog eens 438.000 euro in. Deze MKB-deal is één van de 9 voorstellen (uit 28 inzendingen) uit heel Nederland die van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken & Klimaat) mag worden uitgewerkt.

Waarom een MKB-deal voor Zuid-Limburg?

De deal heeft als doel om het regionale MKB ook in de toekomst een dragende pijler te laten zijn van de Zuid-Limburgse economie. Om het MKB in Zuid-Limburg toekomstbestendig te maken, is het belangrijk om de toegevoegde waarde van het MKB voor de regionale economie verder te vergroten. Inzetten op versterking én borging van de innovatiekracht en capaciteit van het Zuid-Limburgse MKB, vormt de kern van de strategie om dit doel te realiseren.

Triple Helix-samenwerking

De Zuid-Limburgse MKB-deal is een samenwerking van de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen, Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL), bedrijvenvereniging Sittard-Geleen (Westelijke Mijnstreek), Samenwerkende Industrie Maastricht (SIM), MKB Parkstad, diverse MKB-ondernemers, LIOF, Ondernemend Limburg, De Groeischakelaar, Business Innovatie Team Rabobank Limburg en de Brightlands Innovation Factory. ESZL zal naast de genoemde gemeenten ook actief de overige gemeenten in Zuid-Limburg bij de MKB-deal betrekken.

Wat gaat er gebeuren?

Het voorstel omvat een programma dat bestaat uit drie lijnen, met als rode draad de behoefte van ondernemers om steun te krijgen in hun behoefte/noodzaak tot groei en innovatie:

●      Leren Innoveren: Het bouwen van een MKB-innovatiecommunity waarin de deelnemers een actief netwerk kunnen ontwikkelen met onder meer andere ambitieuze MKB-ers, kennisinstellingen, innovators en financiers. Hierbij werken we ook aan een ‘MKB Innovatie assessment tool’ en een ‘MKB Innovatiekennislab’.

●      Arbeidsmarkt & Digitalisering: Het ontwikkelen en uitvoeren van een nieuw leer/ontwikkel- en kwalificatietraject voor vakkrachten in productie/montage. Dit wordt samen met business communities en collectieven van bedrijven in de drie gewesten van Zuid Limburg uitgevoerd.

●      “De Weg Kwijt”: Het zo transparant mogelijk maken van het dienstverleningsaanbod voor het brede MKB. Met als doel te komen tot een open en laagdrempelige ondersteuningsstructuur voor het brede MKB. Een die aansluit bij de opgaven en uitdagingen van ondernemers.

Ruim 1 miljoen voor heel Limburg

Naast het Zuid-Limburgse voorstel, behoort nóg een ander Limburgs voorstel tot de 9 door het Rijk goedgekeurde deals. Door de Provincie Limburg is, in samenwerking met MKB Limburg, Maastricht University en Zuyd Hogeschool, een voorstel ingediend om innovatie in het kleinere familiebedrijf te stimuleren. Ook dit voorstel zal worden uitgewerkt in een convenant met het Rijk. De staatssecretaris zal 175.000 euro bijdragen aan dit provinciale plan. Den Haag geeft daarmee een impuls voor het MKB in de hele provincie van ruim 1 miljoen euro.

Positieve reacties uit heel Zuid-Limburg

“Met 38.000 bedrijven en ongeveer 60 procent van de totale regionale omzet, is het MKB ontzettend belangrijk voor de Zuid-Limburgse economie. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Met deze deal kunnen we het MKB en zijn toegevoegde waarde voor onze economie verder verstevigen,” aldus wethouder Vivianne Heijnen (gemeente Maastricht).

Wethouder Martin de Beer (Heerlen): “Goed om te zien dat er binnen deze MKB-deal ook veel aandacht is voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt met als thema Arbeidsmarkt & Digitalisering. Dat is voor de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg een voornaam speerpunt. Hiervoor is het MKB een onmisbare schakel.

Wethouder Pieter Meekels (Sittard-Geleen): “Belangrijk bij deze MKB-deal is de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Ondernemers hebben de thema’s geagendeerd die voor hen prioriteit hebben en die zij willen aanpakken.”

Yvonne Salvino (voorzitter van de ondernemersvereniging Bedrijven Sittard-Geleen): “Ik zie deze MKB-deal als een bevestiging dat we in Zuid-Limburg de juiste weg bewandelen om een krachtig en innovatief MKB te vormen dat een dragende pijler is van de Zuid-Limburgse economie.”

Maurice Dunk, voorzitter van MKB Zuid-Limburg: “Dit is een topbericht op de valreep van 2019. Dank aan allen die zo hard gewerkt hebben aan de aanvraag. Dit maakt een vliegende start mogelijk voor het nieuwe jaar.”

Lou Fredrix (TRIGOS Support/Programma Manager SIM-LeerWerkFabriek): “De MKB-deal is een ultieme kans voor MKB’ers in de productie- en montagesector in Zuid-Limburg, om de in- en doorstroom van gekwalificeerde medewerkers te kunnen invullen.”

Wat zijn de MKB-deals van het Rijk?

Het programma MKB-deals van het Rijk ondersteunt kennisdeling over en het versterken van regionale projecten en activiteiten die gericht zijn op het brede MKB. Begin oktober heeft de staatssecretaris de Provincies en gemeenten opgeroepen om met voorstellen voor een MKB-deal te komen. Per deal stelt het ministerie van EZK een bedrag tussen de 100.000 en 400.000 beschikbaar. Dit betreft maximaal 50 procent van de uitvoeringskosten. Voor de eerste ronde MKB-deals is een bedrag van in totaal 2 miljoen beschikbaar. Er werden in totaal 28 voorstellen ingediend; 9 deals gaan nu uitgewerkt worden tot een definitieve deal, waaronder dus 2 Limburgse voorstellen.

Meer weten?

Neem contact op met Dorothé van den Bosch, programmamanager MKB van ESZL.

 

Gerelateerde artikelen

Meld je aan voor slotevent MKB Datalab Limburg

Ondernemen & innoveren

Nieuwe editie 1001 Ideeën Festival

Ondernemen & innoveren

Online warenhuis Geleen: Zoek online, vind lokaal

Ondernemen & innoveren
Menu