Grote behoefte aan betere bestuurlijke samenwerking op Zuid-Limburgse schaal

Ondernemen & innoveren

Zuid-Limburgse bestuurders, gemeentesecretarissen, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben behoefte aan betere bestuurlijke samenwerking op Zuid-Limburgse schaal. Dat blijkt uit het rapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Zuid-Limburg dat in opdracht van de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen, de provincie Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en bureau Berenschot. In de uitvoering zijn Zuid-Limburgse gemeenten betrokken.

Samenwerking op Zuid-Limburgse schaal is hard nodig

Gelijkwaardigheid tussen de zestien gemeenten is een belangrijk uitgangspunt voor verdere stappen op basis van dit rapport. Ook de betrokkenheid van gemeenteraden is een aandachtspunt. Het onderzoek laat zien dat publieke waarde creatie plaatsvindt in de verschillende subregio’s in Zuid-Limburg en tussen en in individuele gemeenten. Tegelijkertijd ontbreekt het aan overkoepelende coördinatie en uitvoering op de schaal van Zuid-Limburg. Het belang van de Zuid-Limburgse schaal komt sterk uit het rapport naar voren. De regionale opgaven zijn urgent, aangezien Zuid-Limburg zeer laag scoort op het gebied van brede welvaart in vergelijking met de rest van Nederland. Ook bedrijfsleven en kennisinstellingen roepen overheden op om de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal te intensiveren.

Vergelijking met andere regio’s

Het samenspel tussen het bestuurlijk, economisch en maatschappelijk ecosysteem is in tien regio’s in Nederland op eenzelfde wijze onderzocht. Het realiseren van publieke waarde in een regio staat daarbij centraal. In het najaar van 2023 volgt nog een algehele, vergelijkende rapportage over de tien regio’s. De opdracht voor dit onderzoek in Zuid- Limburg is een gedeelde opdracht van de drie centrumgemeenten (Heerlen, Maastricht en Sittard- Geleen), de Provincie Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 

Gerelateerde artikelen

Einstein Telescope biedt grote kansen voor Limburgse hightech bedrijven

Ondernemen & innoveren

Chirurgische hoofdloep geeft boost aan onderwijs studenten Chirurgie

Ondernemen & innoveren

‘Groene chemie, nieuwe economie’: Ketentransitie in de procesindustrie

Ondernemen & innoveren
Menu