Het is hoog tijd voor een ‘circular deal’

Circulariteit & Duurzaamheid

Dat zegt André Stokking, Managing Director Brightsite en voorzitter Groene Chemie, nieuwe economie. “De chemische industrie, een pilaar onder onze economie, staat klaar voor een grootschalige transformatie naar een duurzame, circulaire economie. Nu is het moment voor de politiek om een leidende rol te nemen in deze essentiële transitie. De chemische sector staat namelijk voor een monumentale taak: niet alleen moet de overstap naar duurzame energie gemaakt worden, maar ook moeten fossiele grondstoffen vervangen worden door duurzame alternatieven. De grondstoftransitie kan niet alleen gezien worden als een milieuvraagstuk of economische barrière, maar is ook essentieel op maatschappelijk vlak.De politieke wil om de chemische industrie te vergroenen is er, zoals blijkt uit recente debatten, bijvoorbeeld het debat wat wij onlangs zelf organiseerden (zie foto’s). Het is nu aan de politieke leiders om woorden om te zetten in daden. Door nu te handelen beschermen we niet alleen onze planeet, maar creëren we ook een toekomstige economische realiteit met Nederland als een wereldleider in duurzame chemie. De tijd voor actie is nu.”

Ingezonden brief, opinie Arnold Stokking, Managing director Brightsite, kartrekker Groene chemie, nieuwe economie, 20 nov 2023

Gerelateerde artikelen

Zuid-Limburg als eerste circulaire regio van Europa

Circulariteit & Duurzaamheid

Hoe circulair zijn Limburgse gemeenten?

Circulariteit & Duurzaamheid

Circulair ondernemen is niet langer een optie, maar de enige weg voorwaarts.

Circulariteit & Duurzaamheid
Menu