Hoger aandeel internationale kenniswerkers in Zuid-Limburg dan in rest van Nederland

Beleven & Verblijven

Onder de internationale werknemers in de regio Zuid-Limburg bevinden zich meer kenniswerkers dan in de rest van de provincie en Nederland. Dit blijkt uit recent onderzoek van het bureau Decisio, in opdracht van de Stuurgroep Internationale Werknemers. Namens de Zuid-Limburgse gemeenten is wethouder Ralph Diederen (Beek) vertegenwoordigd.

De Stuurgroep Internationale Werknemers, onder voorzitterschap van Giel Braun (tevens bestuurslid van ESZL), heeft onderzoeksbureau Decisio gevraagd om de internationalisering van de arbeidsmarkt in de hele provincie Limburg te analyseren. Tevens zijn de wensen en de behoeften van werkgevers én internationale medewerkers op het gebied van wonen en integratie in beeld gebracht.

Hoger aandeel, ondanks daling

Uit het onderzoek komt naar voren dat in de regio Zuid-Limburg 29 procent van de internationale werknemers kenniswerkers zijn. Het gaat om 6.300 werknemers. Landelijk en provinciaal ligt dit aandeel lager, namelijk op respectievelijk 23 en 15 procent. Wél is er in Zuid-Limburg, net als in de rest van Nederland, sprake van een daling van het aandeel kenniswerkers. Het aandeel is gezakt van 36 procent in 2010 naar 29 procent in 2018.

Sterke sectoren

In vergelijking met Nederland zijn kenniswerkers in regio Zuid-Limburg meer actief in de sectoren in ‘gezondheid en welzijnszorg’, ‘onderwijs’ en ‘cultuur, sport en recreatie’. Het aandeel kenniswerkers in deze sectoren is 1,5 tot 2,5 keer zo groot als in Nederland. In Westelijke Mijnstreek is de industriesector relatief groot ten opzichte van het landelijke beeld. In Maastricht en het Heuvelland geldt dit voor de sector ‘onderwijs’. In Parkstad Limburg is de sector ‘gezondheid- en welzijnszorg’ relatief sterk vertegenwoordigd.

Wie blijft er langer?

Naast internationale kenniswerkers zijn er zo’n 15.400 arbeidsmigranten in Zuid-Limburg. 56 procent van de internationale arbeidsmigranten is na een jaar nog actief in de regio; na 5 jaar is dit 26 procent. Bij de internationale kenniswerkers is 65 procent van de internationale kenniswerkers na een jaar nog actief. Na 5 jaar is dit 38 procent.

Meer weten?

Bekijk dan de samenvattingen van de onderzoeken voor Zuid-Limburg én voor heel Limburg.

 

Gerelateerde artikelen

Kickstartfonds: Het sterke verhaal van Buitengoed Hoogcruts

Beleven & Verblijven, Coronanieuws

Nieuwe website ESZL gelanceerd

Beleven & Verblijven, Circulariteit & Duurzaamheid, Ondernemen & innoveren, Werken & Leven

Website Regio Deal Zuid-Limburg

Beleven & Verblijven, Circulariteit & Duurzaamheid, Ondernemen & innoveren
Menu