Impact Gaming: nieuw economisch cluster dat kansen biedt voor de regio

Ondernemen & innoveren

Een economisch cluster op het gebied van Impact Gaming is in Zuid-Limburg in oprichting. Kwartiermaker Raf Sluismans, die in opdracht van ESZL een marktverkenning deed, is enthousiast. “In de regio is al aardig wat bedrijvigheid op dit gebied maar we denken dat er meer in zit. In combinatie met kennisinstituten en de Brightlands campussen liggen de kansen op het kruispunt van gezondheid, sport, digitalisering en technologie.”

Raf brengt partijen bijeen via inhoudelijke bijeenkomsten. “Hier bespreken we voorbeeldprojecten en uiteraard worden contacten gelegd.Na de eerste drie bijeenkomsten hebben zich al 60 partijen uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven aangesloten en als het aan Raf ligt, worden dat er nog meer. “We kunnen hier iets unieks neerzetten. In andere regio’s, zoals Breda en Belgisch Limburg ontstaan eveneens initiatieven op het gebied van gaming. Omdat we niet willen concurreren maar ons juist willen onderscheiden, ligt onze focus op Impact Gaming.”

Over Impact Gaming

Wat is Impact Gaming? Raf: “Impact Gaming is een vorm van ‘serious gaming’, gericht op het veranderen van gedrag of het verhogen van de prestaties van de gebruiker. Door het toevoegen van het spelelement neemt de betrokkenheid van gebruikers toe. Gaming heeft te maken met technologie en interactie met bijvoorbeeld computerprogramma’s, sensoren en meet- en analysesystemen. ‘Impact’ staat voor: het verschil maken met oplossingen op het snijvlak van gezondheid, digitalisering, technologie en sport. Wetenschappelijk onderbouwd werken en volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Daarnaast vormen duurzaamheid en circulariteit belangrijke aandachtspunten. We proberen zo veel mogelijk binnen de regio en in korte ketens te ontwikkelen en produceren.”

Gaming en therapie

Een van de netwerkpartners is Adelante dat onlangs de derde bijeenkomst organiseerde. Eugene Rameckers, van huis uit kinderfysiotherapeut bij Adelante Kind & Jeugd en nu werkzaam bij het Adelante Kenniscentrum en Universiteit Maastricht. “Het streven bij revalidatie is een zo optimaal mogelijke zelfstandigheid in het dagelijks leven te realiseren. Daarvoor bestaan allerlei therapieën, in verschillende intensiteit en combinaties. Bij Adelante Kind & Jeugd proberen we al geruime tijd om technologie en digitale middelen in te zetten om bijvoorbeeld het bewegen en krachtontwikkeling te stimuleren. Vijftien jaar geleden stond het al op ons netvlies, maar toen waren we nog te vroeg. De ontwikkeling van speciale software was duur en omslachtig. Het probleem is eigenlijk dat ontwikkelaars en gebruikers niet dezelfde taal spreken. Uiteindelijk werkt het dan niet omdat het niet voldoet en therapeuten het niet toepassen. We leven nu in een andere tijd waarin veel meer aandacht is voor digitale zorg. Er is een bewustzijn aan het ontstaan dat technologie mensen kan stimuleren om oefeningen te doen, te bewegen. Een game maakt oefenen aantrekkelijker, het wordt een spel, een uitdaging, een competitie soms.”

Impact Gaming Room

Bij Adelante is al een Impact Gaming room ingericht. “We zijn gestart vanuit bestaande technologie, zoals de Wii en Kinect, en daar voegen we iets aan toe. Als je apparaten in een kast zet, weet je zeker dat ze nooit worden gebruikt. Door ze in de gameroom beschikbaar te stellen – met begeleiding – hebben we ze instapklaar gemaakt voor therapeuten. We hopen zo de drempel te verlagen en zien overigens al dat dat gebeurt, want er is veel belangstelling.” Naast therapie kan Impact Gaming een rol gaan spelen op het gebied van diagnostiek, denkt Eugène.

Thuis oefenen en monitoren op afstand

“Wat voor ons belangrijk is, is dat patiënten op termijn ook thuis de oefeningen kunnen doen en dat wij – of de therapeut in de buurt – de resultaten op afstand monitoren. Want wat levert het nu daadwerkelijk op? Dat is belangrijke informatie voor de patiënt, voor de zorgverlener en uiteindelijk natuurlijk voor de zorgverzekeraar.” Eugène geeft aan dat gaming als revalidatietherapie nog redelijk in de kinderschoenen staat. “We zijn begonnen met de game-room en zetten kleine stapjes in de verdere ontwikkeling. Juist daarom is voor ons die samenwerking in de regio zo belangrijk. Binnenkort hebben we een eerste afspraak met een aantal bedrijven die tijdens de netwerkbijeenkomst bij ons waren. We gaan met elkaar om de tafel om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

Volgende bijeenkomst

Raf: “De verschillende partijen die nu actief zijn op dit gebied doen allemaal een stukje. We hopen dat we via het netwerk de partijen die elkaar kunnen versterken bij elkaar brengen. De kansen die er liggen zijn voor elke partij anders. Van meer business voor bedrijven, tot interessante cases voor studenten, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid en gezonde en fitte burgers. De volgende bijeenkomst van het netwerk vindt plaats op woensdag 26 juni a.s. bij het Vista College in Maastricht. Interesse? Neem contact op met Raf Sluismans, raf@impactgaming.gg of kijk voor meer informatie op www.impactgaming.gg

Bekijk het filmpje

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Nieuwe call Eurostars-programma

Ondernemen & innoveren

Digitale Werkplaats: Hét loket voor MKB’ers met digitale uitdagingen

Ondernemen & innoveren

Over Impact Gaming en Challenge Based Learning bij Vista College

Ondernemen & innoveren
Menu