Innoveren en kwalificeren in MKB: wat en waarom?

Ondernemen & innoveren

Onlangs ondertekende wethouder Vivianne Heijnen (Maastricht) namens ESZL de MKB-deal ‘Innoveren en kwalificeren in het MKB’. Maar wat houdt deze MKB-deal nu in? En waarom is dit belangrijk?

Wat zijn MKB-deals?

De MKB-deals komen voort uit het MKB-Actieplan dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economiesche Zaken & Klimaat) in 2018 presenteerde. “Als overheden moeten we het mkb koesteren”, vindt de bewindsvrouwe. “Zeven van de tien banen in het bedrijfsleven zijn er dankzij het mkb. En op hen gaan we onze nationale economie en onze lokale gemeenschap na corona weer opbouwen. Zij sponsoren de sport- en muziekverenigingen, zij maken de straat gezellig. Om het mkb bij te staan kan de rijksoverheid niet zonder provincies en gemeenten. Zij weten wat hun ondernemers nodig hebben. Met hun lokale partners en netwerken kunnen ze bedrijven ondersteunen als het gaat om digitalisering, versterking van kennisnetwerken, en het vinden van regionale financiers. Deze MKB-deals geven een extra zet aan lokale versterking van het mkb.”

Wat houdt ‘Innoveren en kwalificeren’ in?

Om het MKB in Zuid-Limburg toekomstbestendig te maken, is het belangrijk om de toegevoegde waarde van het mkb voor de regionale economie te versterken. Versterking én borging van de innovatiekracht en capaciteit van het Zuid-Limburgse mkb is de strategie en het middel om dit doel te bereiken. De Zuid-Limburgse MKB-deal is een Triple Helix-samenwerking, die wordt gefaciliteerd door de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL). De deal omvat een programma dat bestaat uit drie lijnen: ‘Leren Innoveren’, ‘Arbeidsmarkt & Digitalisering’ en ‘De Weg Kwijt’.

Bij ‘Leren Innoveren’ ligt de focus op het bouwen van een MKB-innovatiecommunity met ambitieuze mkb’ers, kennisinstellingen, innovators en financiers. Het doel is om te komen tot een ‘MKB Innovatie assessmenttool’ en een ‘MKB Innovatie kennislab’.

Bij ‘Arbeidsmarkt & Digitalisering’ gaat het om het ontwikkelen en uitvoeren van een nieuw leer/ontwikkel- en kwalificatietraject voor gekwalificeerde vakkrachten in de productie en montage. Dit wordt samen met een collectief van business communities en groepen bedrijven uitgevoerd in de drie gewesten van Zuid-Limburg.

‘De Weg Kwijt’ beoogt het dienstverleningsaanbod voor het brede mkb zo toegankelijk mogelijk te maken. Met als doel te komen tot een open en laagdrempelige ondersteuningsstructuur voor het brede mkb, een die aansluit bij de opgaven en uitdagingen van ondernemers.

Wie doen er mee?

Deze deal is een samenwerking van de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen, Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL), bedrijvenvereniging Sittard-Geleen (Westelijke Mijnstreek), Samenwerkende Industrie Maastricht (SIM), MKB Parkstad, diverse MKB-ondernemers, LIOF, Ondernemend Limburg, Business Innovatie Team Rabobank Limburg en de Brightlands Innovation Factory.  ESZL zal naast de genoemde gemeenten ook actief de overige gemeenten in Zuid-Limburg bij de MKB-deal betrekken.

Waarom is deze deal belangrijk?

Dorothé van den Bosch (programmamanager MKB van ESZL legt uit): “Binnen ESZL zijn wij altijd op zoek naar kansen op groei van het regionale mkb. Waar dat mogelijk is, gaan we verbindingen aan met provinciale programma’s, maar ook met landelijke en Europese. Het MKB-Actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer is daar een voorbeeld van. Toen de MKB-deals op ons netvlies kwamen, besloten we meteen om aan te haken. Met als uitgangspunt: als we onze innovatiekracht kunnen versterken zijn er wel degelijk kansen op behoud en eventueel groei.”

Want het mkb heeft een grote impact op de regionale economie, benadrukt wethouder Vivianne Heijnen: “Met 38.000 bedrijven en ongeveer 60 procent van de totale regionale omzet, is het MKB ontzettend belangrijk voor de Zuid-Limburgse economie. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Met deze deal kunnen we het MKB en zijn toegevoegde waarde voor onze economie verder verstevigen.”

Meer weten?

Ga naar het online magazine van de Rijksoverheid voor meer informatie.

 

Gerelateerde artikelen

Sittard-Geleen, MKB Green Deal: een duurzame aanpak voor het MKB

Ondernemen & innoveren

KOERS: Werk aan de toekomst van je bedrijf met Business Roadmaps

Ondernemen & innoveren

ECCW: ‘Cybercriminelen richten zich niet langer alleen op grote bedrijven’

Ondernemen & innoveren
Menu