International Learning Lab: Studenten onderdompelen in kansen creatieve industrie

Ondernemen & innoveren

Het initiatief voor het International Learning Lab komt van Maurer United. Doel van het lab is jonge talenten uit de euregio te introduceren in de complexe wereld van de creatieve industrie. De studenten komen van verschillende opleidingen, verwerven vaardigheden en competenties en werken samen en met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen aan complexe ruimtelijke vraagstukken.  

Het International Learning Lab initieert culturele experimenten en innovatieve projecten op het gebied van ruimtelijke kunst, design, technologie en planning. Het is opgericht in 2021 en bevindt zich in de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Sinds de start zijn al meer dan 45 jonge talenten praktijkgericht geïntroduceerd in de creatieve industrie. Omdat het vakgebied zeer breed is én continu aan verandering onderhevig, biedt het International Learning Lab een breed programma dat de carrièremogelijkheden inzichtelijk maakt.

Vier programmalijnen

Het programma bestaat uit vier programmalijnen: ‘learning the skills’, ‘learning the trends’, ‘learning the business’ en ‘learning the practice’. De studenten krijgen door middel van excursies, workshops en interviews met professionals en experts uit verschillende disciplines en landen een kijkje achter de schermen. Wie werkt waar, wie doet wat en hoe kun je zelf een positie verwerven? De interviews zijn vastgelegd op video, zodat ook andere studenten hier hun voordeel mee kunnen doen.

Learning the skills

In elke programmalijn leren studenten vaardigheden en competenties die in hun opleiding niet of onvoldoende aan bod komen. Bij elke programmalijn worden experts uit een bepaald vakgebied betrokken. Op het gebied van skills leren ze bijvoorbeeld omgaan met bepaalde software, materialen, hout- en metaalbewerking, drukwerktechnieken, fotografie, websites bouwen en teksten schrijven. Zo krijgen ze een beeld van de vele mogelijkheden en variatie van het werken in de creatieve industrie.

Learning the trends

In de programmalijn ‘learning the trends’ gaat het over de praktijk van het ontwerpen en de aansluiting op actuele trends en ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld Biobased bouwen. De studenten zijn ondergedompeld in stedenbouw en planologie, interieurontwerp, materialen van de toekomst, omgevingsvisie, architectuur en documentatie etc. Ook is specifiek ingezoomd op de Duitse en Belgische praktijk.

Learning the business

Ondernemerschap is een competentie die de toekomstige professional in huis moet hebben. Toch speelt dit in de opleidingen vaak een ondergeschikte rol. In de programmalijn ‘learning the business’ komen onderwerpen aan bod zoals onder meer het starten van een eigen bedrijf, cultureel ondernemerschap, international business, commerciële projectontwikkeling, communicatie en marketing en design & sales.

Learning the practice

In de vierde programmalijn ‘learning the practice’ passen de studenten het geleerde toe in een ontwerpopdracht bij Maurer United. Dat doen ze onder begeleiding van Marc en Nicole Maurer. De studenten doen research, werken aan cross-overs in thematische projecten en krijgen daarin te maken met regionale planning, stedenbouw, openbare ruimte, herbestemming, interieurs, architectuur en exposities. De resultaten zijn getoond op de expositie De Oase in Bureau Europa. Gedurende de looptijd van het project zijn verschillend (mini-) exposities georganiseerd waarin het werk van deelnemers is getoond.

Dorothe van den Bosch, programmamanager bij ESZL: “Zuid-Limburg kent stevige ruimtelijke uitdagingen. Een sterk verstedelijkt en geïndustrialiseerd gebied met een urgentie tot verduurzaming en het tot stand brengen van circulaire productieketens, herstructureringsopgaven in wijken en kernen waar de leefbaarheid onder druk staat, een uniek nationaal landschap dat onder druk staat (klimaat, stikstof e.d.) met een transitie opgave in de landbouw en de vrijetijdseconomie.

Met het International Learning Lab weet Maurer United het aanwezige talent in de Euregio aan te spreken en uit te dagen en daarmee te boeien en binden aan deze regionale opgaven. Nieuwe grensoverstijgende netwerken ontstaan, creativiteit, kennis en kunde worden gekoesterd en verder ontplooit om bij te dragen aan de ruimtelijke ontwikkeling  en kwaliteit van onze regio. Hoe mooi is dat!”

Gedurende het project zijn verschillende samenwerkingen tot stand gekomen met ondernemers en (onderwijs) instellingen. Alle informatie over het International Learning Lab, exposities en video’s met experts zijn te vinden op www.lab.nl

 

Dit project is mogelijk gemaakt met financiële steun van de Provincie Limburg, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Economische Samenwerking Zuid-Limburg en Maurer United Architects BV.

Gerelateerde artikelen

Brexit Adjustment Reserve (BAR) open vanaf 1 november 2022

Ondernemen & innoveren

Brightlands Digitale Werkplaats MKB

Ondernemen & innoveren

Local7 brengt lokale producten en beleving naar de consument

Ondernemen & innoveren
Menu