KOERS naar duurzaam ondernemen

Circulariteit & Duurzaamheid

Je bent ondernemer en wilt aan de slag met duurzaamheid. De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, toenemend verlies aan biodiversiteit, woningnood en een groeiende kloof tussen rijk en arm vragen om een andere manier van ondernemen. Maar waar begin je? Hoe pak je het aan? Hoe krijg je je mensen mee? Waar vind je tijd, geld en middelen? Het project ‘De Verduurzamingskoers’ van SOW Sustainability helpt jou op weg. Mét steun van ESZL en Rabobank.

Het bedrijfsleven, en in het bijzonder het MKB, kan een grote rol spelen in de versnelling van de transitie naar een duurzamere wereld. Het project ‘De Verduurzamingskoers’ brengt ondernemers samen en laat ze gelijktijdig starten met het verduurzamen van de eigen organisatie. Ondernemers werken aan hun eigen verduurzamingsstrategie, maar delen expertise, kennis en ervaring. Zij worden ondersteund door duurzaamheidsexperts via workshops, trainingen, strategiesessies en 1:1 feedback bij de implementatie.

“Wij willen impact maken”, zegt Mirjam van Laarhoven van SOW Sustainability. “Door ondernemers samen te brengen, leggen we verbindingen en kunnen we versnellen. Het traject start met een gezamenlijke kick-off. Daarna gaan we naar elk van de bedrijven toe waar we medewerkers via een game activeren om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Iedereen beschikt dan over dezelfde basiskennnis. Medewerkers die echt enthousiast zijn (de ambassadeurs) gaan tijdens gezamenlijke sessies aan de slag om te komen tot een duurzaamheidsstrategie. Als die er eenmaal is, verloopt de implementatie sneller omdat alle medewerkers in de eerste ronde al kennis hebben opgedaan.”

SOW Sustainability stond al veel bedrijven bij die willen verduurzamen. “Wat we na afloop vaak horen van ondernemers is dat dit traject het thema duurzaamheid heel tastbaar en concreet heeft gemaakt voor hun organisatie en vooral ook hun medewerkers” aldus Mirjam van Laarhoven.

De Verduurzamingskoers bestaat uit drie fasen:

  1. De introductiefase
    De deelnemende  bedrijven gaan zelf aan de slag gaan met hun collega’s en laten zich inspireren door elkaar en door de duurzaamheidsexperts. In deze fase maken medewerkers van de individuele bedrijven ook kennis met duurzaamheid door middel van een digitale en interactieve introductiecursus (deelname door medewerkers op basis van vrijwilligheid).
  2. Fase duurzaamheidsstrategiecreatie
    De deelnemende bedrijven gaan in teamverband tijdens gezamenlijke workshops onder begeleiding van ervaren facilitators aan de slag met het bepalen, meetbaar maken en planmatig inrichten van de eigen duurzaamheidsstrategie.
  3. Fase implementatie
    Van praten, naar plannen naar doen! Duurzaamheidsexperts ondersteunen de ondernemers en hun eigen ambassadeursteams bij de eerste implementatiestappen tijdens workshops en ook tijdens 1:1 begeleiding binnen de onderneming zelf.

Voor wie?
De komende 24 maanden starten vier rondes. De eerste ronde richt zich op MKB-ondernemers met zo’n 40-100 medewerkers in bouw gerelateerde organisaties (denk hierbij aan toeleveranciers van de sector in de breedste zin). Doorlooptijd van één traject komt effectief neer op zo’n 8 tot 12 maanden.

Cofinanciering
De Rabobank Limburg en de triple helix organisaties uit Limburg (Keyport, ESZL: programma KOERS) hebben zich als co-financiers en aanjagers aan dit project verbonden. Dat betekent fikse korting op het traject! Grijp die kans en KOERS naar een duurzame toekomst van jouw onderneming.

Meer weten?

Gerelateerde artikelen

Groene Economie zet zich in voor duurzaam ondernemen door Limburgs MKB

Circulariteit & Duurzaamheid

Op zoek naar het circulaire verhaal van Zuid-Limburg

Circulariteit & Duurzaamheid

Symposium ‘Vezelgewassen: van land tot pand’

Circulariteit & Duurzaamheid
Menu