KOERS / Resultaatgericht Ondernemen brengt de VIB-fabriek nieuwe inzichten

Coronanieuws

Met ‘Krachtig Ondernemerschap En Resultaatgerichte Strategie’ oftewel KOERS, helpt ESZL ondernemers zoals u op weg om de bedrijfsstrategie aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Zodat u – ondanks de crisis – innovatief kunt blijven en groeien. Met de voucher neemt u deel aan een bewezen effectief adviestraject. U betaalt daarnaast een eigen bijdrage.

Er zijn drie methodieken en adviestrajecten. Bij Strategisch Innoveren (SI) ligt de focus op meer grip krijgen op je onderneming, prioriteiten stellen en keuzes maken. Business Roadmaps (BRM) richt zich op het bepalen van de lange termijn ambitie en deze realiseren aan de hand van concrete stappen. Resultaatgericht Ondernemen (RGO) begeleidt bedrijven naar de volgende groeifase. De trajecten zijn bewezen effectief en worden verzorgd door ervaren experts.

Kijk voor meer informatie over de trajecten en aanmelding op www.eszl.nl

Gerelateerde artikelen

Ondernemersorganisaties: “Forse uitbreiding steunpakket belangrijk voor banen en ondernemers”

Coronanieuws

MKB Impuls: elke 3e vrijdag van de maand

Coronanieuws

Kickstartfonds: aanjager regionale economie in crisistijd

Coronanieuws
Menu