Lerend Leven: Vernieuwende aanpak voor behoud én aantrekken van arbeidskrachten

Werken & Leven

De arbeidsmarkt is enorm in beweging. Denk aan de toenemende automatisering en robotisering, langer doorwerken en de vraag naar nieuwe skills. Om bij te blijven moeten werknemers zich continu ontwikkelen. En werkgevers moeten snel inzicht krijgen in waardevolle innovaties voor hun bedrijfsprocessen, de veranderende werkzaamheden en het behoud van hun concurrentiepositie. Daarom is er nu Lerend Leven: een gezamenlijk programma van ESZL, Keyport, De Groeischakelaar, Business Innovatieteam Limburg (BITL) en het bedrijfsleven.

Hoe maak je jouw organisatie en medewerkers klaar voor de uitdagingen van morgen? Die vraag staat centraal in Lerend Leven. Door via dit programma in te spelen op wat de nabije toekomst brengt, vergroten bedrijven in de regio de kans op het behouden en aantrekken van gekwalificeerde arbeidskrachten. En ze blijven aantrekkelijke werkgevers voor hun werknemers.

Wat doet dit programma?

Als ondernemer wordt je in dit programma geholpen met het implementeren van Lerend Leven in de eigen organisatie. Frontrunners uit het MKB worden ingezet als ambassadeurs, inspirators en coaches voor andere MKB’ers. Daarnaast krijg je support bij het selecteren van de kennis- en business netwerken in Zuid- en Midden-Limburg die voor jou relevant zijn. Kortom: een helpende hand bij de start en de tools om uiteindelijk zelfstandig door te gaan. Het programma heeft zich in het verleden al bewezen in de Brainport-regio (Eindhoven/Zuidoost-Brabant) en Keyport-regio (Midden-Limburg). Bedrijven in Zuid-Limburg kunnen via het programma gebruik maken van de kennis die in deze regio’s is opgedaan.

Waarom Lerend Leven?

Lerend Leven sluit aan bij de doelstelling van het MKB-programma van ESZL. Deze is gericht op continuïteit van bedrijvigheid in Zuid-Limburg en het vergroten van de innovatiekracht en capaciteit van het MKB in de regio. Tevens sluit het aan bij het programma Onderwijs & Arbeidsmarkt, het belang van een leven lang leren als nieuw HRM-beleid én het vergroten van het vermogen om snel en flexibel in te spelen op verandering.

Aansluiten op behoefte bedrijfsleven

Lerend Leven sluit aan op de behoefte die de vier partijen (ESZL, De Groeischakelaar, Keyport en BITL) in het bedrijfsleven ervaren. Door thema’s te kiezen die ondernemers in Midden en Zuid Limburg bezighouden, weten wij de krachten van de vier initiatiefnemers te bundelen. Hierbij maken we gebruik van inspirerende voorbeelden in het bedrijfsleven en zoeken we de connectie op met bedrijven die dezelfde knelpunten ervaren. Inspiratiesessies, kennisdelen en leren van elkaar staan voorop, met als doel samen de regio laten groeien. Een perfect voorbeeld hoe we samen als stakeholders –opgesteld voor het regionale ecosysteem- de handen ineenslaan en de regio weten te versterken.

Start met Connected Learnings-bijeenkomsten

In het programma Lerend Leven wordt samengewerkt tussen de triple–helixen van Zuid Limburg (ESZL) en Midden-Limburg (Keyport), het Business Innovatieteam Limburg (BITL), De Groeischakelaar en het regionale bedrijfsleven. Daarmee wordt een brede samenwerking gerealiseerd tussen overheid en ondernemers. Het programma loopt van november 2019 en tot december 2020. Het start met met twee zogenaamde Connected Learning-bijeenkomsten, rondom de thema’s ‘Competent Talent’ (2 december a.s.) en ‘Afval recyclen is winst genereren’ (3 december a.s.). 

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met projectleider Renske Cox. Meer informatie vind je op de website van Lerend Leven. Of neem contact op met ESZL, De Groeischakelaar of BITL.

 

Gerelateerde artikelen

Meer en meer (h)erkenning voor Heerlens Heitje

Werken & Leven

Panorama Zuid-Limburg: Beelden van de toekomst

Circulariteit & Duurzaamheid, Werken & Leven

Duurzame transformatie naar een gezonde en vitale regio! Maar hoe?

Werken & Leven
Menu