Ministerie daagt start-ups uit: Innovatieve oplossingen gezocht

Coronanieuws

Hoe stuur je eenrichtingsverkeer voor voetgangers? Hoe leren we mensen omgaan met fake news? Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de uitdagingen waar de overheid voor staat en waarvoor een innovatieve ‘out of the box’-oplossing voor wordent gezocht. Misschien bent u wel de start-up uit Zuid-Limburg die deze oplossing in petto heeft! Meld u daarom aan voor het Startup in Residence Intergov-programma.

Het Startup in Residence Intergov-programma is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag om integraal maatschappelijke uitdagingen op te lossen.

Nieuwe uitdagingen

De eerste ronde van dit programma is een groot succes: veertien startups zijn nu hard aan de slag om samen met ambtenaren hun oplossing te ontwikkelen. Nu is men op zoek naar nieuwe startups, ook uit Limburg! Er zijn er maar liefst achttien challenges waar een startup op ‘los kan gaan’, over allerlei verschillende onderwerpen. De ‘winnende’ start-up ontvangt maximaal 25.000 euro om hun product te ontwikkelen en te testen. Daarnaast wordt u ook in contact gebracht met sleutelfiguren binnen de overheid die u verder kunnen helpen met het uitrollen van uw oplossing.

Voorbeelden

Waar moet u dan aan denken? Hieronder een aantal voorbeelden:

Hoe meten we wat de beste oplossingen zijn om verspreiding van het coronavirus op locatie te voorkomen? Wie heeft het slimste meet concept?

Wij dagen je uit een modulair en circulair bouwsysteem te ontwikkelen, waarbij organische reststromen uit de tuinbouw gebruikt worden. De pilot wordt deel van het entreegebouw van de Floriade.

Hoe kan organisch keukenafval (swill) hoogwaardig biobased hergebruikt worden? Een forse uitdaging, want de impact is groot. 

Hoe benutten we zoveel mogelijk van de reststromen van gemeenten en provincies op een circulaire wijze? Bij voorkeur door er concrete producten van te maken of andere technische oplossingen.

Hoe beperken we de gezondheidsrisico’s van hittestress voor ouderen, ook tijdens deze periode van verminderd sociaal contact?

Meer weten?

Benieuwd naar alle challenges? Ga dan naar de website van het Startup in Residence Intergov-programma. U kunt zich op deze site ook aanmelden.

Gerelateerde artikelen

Enquête basis economisch herstelplan van 16 Zuid-Limburgse gemeenten

Coronanieuws

KOERS / Resultaatgericht Ondernemen brengt de VIB-fabriek nieuwe inzichten

Coronanieuws

Medtechbedrijven investeren in kleinste bloeddrukmeter. Juist nú.

Coronanieuws
Menu