MKB-Deal geeft boost aan economische ontwikkelingen in Zuid-Limburg, duurzame inzetbaarheid en samenwerken

Ondernemen & innoveren

Het Zuid-Limburgse MKB kampt met een tekort aan gekwalificeerde productiemedewerkers en vakkrachten en innoveert te weinig. Een bijkomende uitdaging is de toenemende automatisering en digitalisering in productie- en werkprocessen. Met de MKB-deal Zuid-Limburg worden deze problemen opgepakt. Doel: het mkb toekomstbestendiger maken en de toegevoegde waarde voor de regionale economie vergroten. In september start een leer/ontwikkeltraject voor productiemedewerkers, zij-instromers en vakkrachten in productie en montage.

Met 38.000 bedrijven en verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de totale regionale omzet, is het Zuid-Limburgse mkb een economische factor van belang. Met de MKB-deal geeft de rijksoverheid (Ministerie van Economische Zaken) regionale overheden de ruimte om in te spelen op de behoeften van het regionale mkb. In Zuid-Limburg liggen die behoeften vooral op het gebied van krapte in capaciteit, leren innoveren, kennis delen en digitalisering. Economische Samenwerking Zuid-Limburg faciliteert de MKB-deal. Dorothé van den Bosch, programmamanager bij ESZL: “Binnen ESZL zijn wij altijd op zoek naar kansen voor het regionale mkb. Er liggen veel kansen op behoud en groei, mits we onze innovatiekracht kunnen versterken.” In de MKB-Deal werken samen: ESZL, de Zuid-Limburgse gemeenten, ondernemerscollectieven SIM, BSG, LWV-Park Management bv, Parkmanagement Westelijke Mijnstreek (PMWM), BTM Parkmanagement Parkstad Limburg, WSP-UWV, VISTA College en mkb-productiebedrijven.

Leer- en ontwikkeltraject Meewerken in productie

In september start het leer/ontwikkel & kwalificatietraject ‘Meewerken in Productie’; een eenjarige duale opleiding voor personen die al werkzaam zijn in productie en montage in een mkb-bedrijf en voor zij-instromers. De begeleiding is in handen van ervaren vakdocenten en trainers uit het bedrijfsleven. Naast noodzakelijke vaktechnische competenties en vaardigheden, is de opleiding gericht op het leren van 21ste-eeuwse vaardigheden. De praktische opdrachten voeren de studenten uit op de werkplek. Belangrijk onderdeel van dit leertraject is het thema ‘Arbeidsmarkt & Digitalisering’ waarbij vooral wordt ingezoomd op ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking.

Mbo2 Certificaat

Het traject is opgezet en wordt uitgevoerd in samenwerking met VISTA College, de SIM LeerWerkFabriek (penvoerder voor het project) en andere bedrijvencollectieven in Zuid-Limburg. De planning is te starten met twee groepen van elk 12 deelnemers in Zuid-Limburg in 2021. De externe opleidingskosten van de maximaal 24 deelnemers worden betaald via de MKB-deal. De bedrijven dragen zelf zorg voor aanvullende kosten zoals interne begeleiding, vrij roosteren voor theorielessen, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere kosten. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangen ze een mbo2-certificaat.

Cofinanciering vanuit MKB Deal is extra stimulans

Lou Fredrix, programmamanager: “De MKB-deal maakt het aantrekkelijk om samen aan de slag te gaan. We investeren samen en de cofinanciering vanuit het Rijk is dan een mooie extra stimulans. Dit project is geen doel op zich maar een middel om onze productiebedrijven te ondersteunen in hun bedrijfsvoering en de productiviteit op een hoger niveau te brengen of houden. Dat is hard nodig, niet alleen in de huidige extreem uitdagende periode maar zeker ook de komende jaren. We verwachten dat de MKB-deal een boost geeft aan de ontwikkelingen in Zuid-Limburg, duurzame inzetbaarheid van het human capital en collectiviteit. Want we moeten het met en voor elkaar blijven doen in deze bijzondere economische tijden.”

Oproep

Mkb-productiebedrijven in Zuid-Limburg die interesse hebben om gebruik te maken van deze opleidingstrajecten kunnen zich melden via de ondernemerscollectieven SIM, BSG als ook de genoemde parkmanagement organisaties. Of rechtstreeks bij: Lou Fredrix, tel 0653193920 of lou.fredrix@trigos.nl

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Impact Gaming: nieuw economisch cluster dat kansen biedt voor de regio

Ondernemen & innoveren

Brightlands Digitale Werkplaats MKB

Ondernemen & innoveren

Kennissessie: Value Added Tax (VAT) in the cross border movement of goods

Ondernemen & innoveren
Menu