NOVI-status Zuid-Limburg; aan de slag met hardnekkige regionale opgaven

Werken & Leven

Zuid-Limburg heeft de (voorlopige) NOVI-status gekregen, naar verwachting maakt de Minister van Binnenlandse Zaken de status binnenkort definitief. De erkenning is goed nieuws, want het betekent dat Zuid-Limburg, samen met het Rijk, actiegericht gaat werken aan de hardnekkige opgaven waar de regio voor staat.

De NOVI is de Nationale Omgevingsvisie waarin het Rijksbeleid voor de fysieke omgeving (in brede zin) is vastgelegd. De voorlopige NOVI-status is het resultaat van een brede Zuid-Limburgse lobby van gemeenten, Provincie Limburg en Waterschap Limburg, ondersteund door Economische Samenwerking Zuid-Limburg en door partners over de Waalse, Vlaamse en Duitse grens. In de propositie stonden twee focuspunten centraal: het verzilveren van grensoverschrijdende kansen en het wegwerken van sociaal-maatschappelijke gezondheidsachterstanden in combinatie met stedelijke ontwikkeling.

Na de voorlopige aanduiding als NOVI-gebied (september 2020) is in korte tijd een plan van aanpak geschreven, gebaseerd op bestaand beleid. Hierin staan drie hoofdopgaven centraal: naar een grensoverschrijdende innovatieve en circulaire economie, sterke en gezonde steden in Zuid-Limburg en versterken van uniek Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg. Het plan van aanpak is een groeidocument dat de komende tijd zal worden besproken en verrijkt samen met maatschappelijke partners en bedrijven, zowel in Zuid-Limburg als in de euregio. Gemeenteraden, bestuurders van waterschappen en Provinciale Staten maar ook de triple-helix en tal van andere partijen worden bij de verdere ontwikkeling van de plannen betrokken. Met andere woorden: de status van NOVI-gebied is prachtig, maar markeert pas het begin van een gemeenschappelijke opgave.

Het regieteam NOVI-gebied Zuid-Limburg gaat daarom graag met u in gesprek over wat het nu precies betekent om NOVI-gebied te zijn. Om samen met u in te kaart te brengen welke uitdagingen we moeten aanpakken om kansen vrij te spelen en te verzilveren. Het plan van aanpak geeft alvast een voorzet, graag horen we van u waar ú enthousiast over bent. Wat u wilt aanpakken? Wat u anders ziet? Graag werken we met u aan een  betere samenwerking en pakken we gezamenlijke acties op.

Om te beginnen bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan één van de webinars op woensdag 20 januari, donderdag 21 januari of maandag 25 januari a.s. van 19.00 tot 21.30 uur. U kunt zich aanmelden voor de avond die u het beste uitkomt. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar NOVI_Zuid-Limburg@prvlimburg.nl. Na aanmelding ontvangt u het definitieve programma en het plan van aanpak. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u de deelnamelink. Graag tot ziens op 20, 21 of 25 januari a.s.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Kansen voor werkzoekenden door samenwerking regio en bedrijven

Werken & Leven

Definitieve NOVI-status voor Zuid-Limburg

Werken & Leven

Denk mee met Panorama Zuid-Limburg

Werken & Leven
Menu