Ondanks corona nog steeds groei aantal internationale werknemers te verwachten

Coronanieuws

De Stuurgroep Internationale Werknemers, onder voorzitterschap van Giel Braun (tevens bestuurslid van ESZL), heeft onlangs onderzoeksbureau Decisio gevraagd om de internationalisering van de arbeidsmarkt in de hele provincie Limburg te analyseren. Tevens zijn de wensen en de behoeften van werkgevers én internationale medewerkers op het gebied van wonen en integratie in beeld gebracht. Het onderzoek laat zien dat ondanks de coronacrisis een groei in aantallen internationale werknemers nog steeds te verwachten is.

Hierbij is uitgegaan van nationale ramingen die rekening houden met een daling van het BBP van 5 procent in 2020, en gedeeltelijk herstel in 2021 van 4,4 procent. Historische ontwikkeling laat zien dat het aantal internationale werknemers in Limburg zich, na een dip, weer snel herstelt als ook de economie zich herstelt. Daarnaast heeft de vergrijzing een versterkend effect op de inzet van internationale werknemers, aldus het onderzoek.

Bevestiging

De Stuurgroep Internationale Werknemers ziet dit als een bevestiging om zich blijvend in te zetten voor meer en betere huisvesting en integratie van internationale werknemers. Binnenkort zal zij daarom een aantal kennisbijeenkomsten organiseren om partijen bij elkaar te brengen met het oog op snellere realisatie van huisvesting voor internationale werknemers.

Meer weten?

Bekijk dan de samenvattingen van de onderzoeken voor Zuid-Limburg én voor heel Limburg.

Gerelateerde artikelen

Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg: Van alliantie naar brede beweging met impact

Coronanieuws

Enquête basis economisch herstelplan van 16 Zuid-Limburgse gemeenten

Coronanieuws

Kickstartfonds: aanjager regionale economie in crisistijd

Coronanieuws
Menu