Ondernemersorganisaties: terrassen kunnen open (ook zonder testen)

Coronanieuws

LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat nog deze maand in diverse sectoren praktijkproeven met toegangsbewijzen van start gaan, zoals het kabinet vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aankondigt. Tegelijk wijzen ze erop dat ook zonder testen nu al meer mogelijk is. Zo vinden de ondernemersorganisaties, in navolging van de burgemeesters van de grote steden, dat bijvoorbeeld de terrassen open kunnen. ‘Protocollen om dat op verantwoorde wijze te doen liggen al lang klaar’, aldus de ondernemersorganisaties.

In de kamerbrief zet het kabinet uiteen hoe het instrument toegangstesten uitgebreid getest gaat worden komende maand met verschillende praktijkproeven (pilots) in allerlei sectoren en regio’s. Het gaat daarbij om een beperkt aantal musea, theaters, top- en breedtesportactiviteiten, monumenten, poppodia, casino’s, zakelijke bijeenkomsten, dierentuinen, pretparken en de Keukenhof en speel- en sporthallen die één of enkele dagen open kunnen.

Tonen negatief testbewijs

Mensen kunnen bij de praktijkproeven naar binnen na het tonen van een negatief testbewijs van Stichting Open Nederland, die is opgezet door het bedrijfsleven. Veel leden van de ondernemersorganisaties werken ook actief mee aan de praktijkproeven. Onderdeel van de nieuwe plannen is ook een proef met vijf cafés in Utrecht (Fieldlab cafés) die tijdelijk de deuren weer openen.

Klant en ondernemers snakken er naar

‘Wij pleiten al sinds het najaar voor het introduceren van testen om meer mogelijk te maken dan op basis van de epidemiologische situatie van de routekaart mogelijk zou zijn. Zowel ondernemers als hun klanten snakken er naar dat er weer mogelijk wordt en dit geeft wat licht aan het einde van de tunnel. Ook moeten de inzichten zo snel mogelijk verwerkt worden in een slimmere routekaart. Bovendien krijgen we hierdoor een infrastructuur die we ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken als de situatie daarom vraagt,’ aldus de organisaties.

Gerelateerde artikelen

Brouwerij Ambrass bouwt aan nieuwe locatie in Kasteel Limbricht dankzij Kickstartfonds

Coronanieuws

Impact coronacrisis zeer groot op bedrijfsleven in Limburg

Coronanieuws

Help Onze Helden verbindt organisaties en vrijwilligers rondom hulpvragen Coronacrisis

Coronanieuws
Menu