Onderzoek naar uitdagingen grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Werken & Leven

De wetenschappelijke instituten ITEM en BISS (beide verbonden aan Universiteit Maastricht) doen onderzoek naar uitdagingen op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. De Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) heeft aangegeven problemen te ondervinden, met name op het gebied van gegevensuitwisseling tussen Nederland en Duitsland. Daarom hebben Stadsregio Parkstad Limburg, de Provincie Limburg en ESZL besloten om in het kader van de Regio Deal onderzoek te laten doen om deze problemen aan te pakken.

De SGA begeleidt sinds 2016 zowel Nederlandse als Duitse werknemers bij het vinden van geschikt werk in het buurland. SGA helpt tevens Nederlandse en Duitse werkgevers bij het vinden van geschikt personeel uit het buurland. De partners van SGA zijn UWV, die Bundesagentur für Arbeit, WSP Parkstad en Podium24 (Maastricht).

Struikelblokken

Voornaamste uitdaging in dit streven is het niet kunnen koppelen van sollicitanten en werkaanbod aan beide zijden van de grens. Daarom is er opdracht tot onderzoek gegeven om een oplossing te vinden voor deze uitdaging. Andere struikelblokken zijn de geringe analysemogelijkheden, met betrekking tot de ontwikkeling van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in afzonderlijke sectoren. Hierdoor is het lastig om snel en efficiënt in te spelen op veranderende behoeften.

Concrete resultaten

Het doel is uiteindelijk om een advies op te leveren hoe het probleem aan te pakken. Concreet zal worden aangegeven welke belangrijke punten uitgevoerd kunnen worden en welke stappen genomen moeten worden. Daarnaast wordt ook een technische oplossing geschetst, te vergelijken met een digitale database. Die moet ervoor zorgen dat er één grote pool ontstaat waarvan werkgevers in zowel Nederland als Duitsland gebruik kunnen maken. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt is dit noodzakelijk. Bovendien kunnen bepaalde kwetsbare groepen meer opties krijgen voor het vinden van een passende baan.

Doelen en ambities

Het onderzoek draagt bij aan o.a. het realiseren van de ambities van de Regio Deal Parkstad uit 2019 en de programmatische ambities van ESZL op het gebied van een duurzame arbeidsmarkt als fundament onder een toekomstbestendige economie van Zuid-Limburg.

Binnenkort meer over de achtergronden en resultaten van dit project.

Gerelateerde artikelen

Panorama Zuid-Limburg: Beelden van de toekomst

Circulariteit & Duurzaamheid, Werken & Leven

Handig: Formulier voor thuiswerkende grenswerkers

Werken & Leven

Definitieve NOVI-status voor Zuid-Limburg

Werken & Leven
Menu