Oproep: ‘Verbetering van het innovatie- en ondernemersklimaat voor duurzame chemie’

Circulariteit & Duurzaamheid

Vanuit het het bestuur van de stichting Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie is aan het kabinet en de Tweede Kamer eind maart een oproep gedaan om te komen tot verbetering van het innovatie- en ondernemersklimaat voor duurzame chemie in Nederland.

“Nederland heeft een unieke kans om een groene chemie te realiseren: een chemische sector die op grote schaal gebruik maakt van duurzame energie én duurzame, gerecyclede en biobased grondstoffen”, schrijft het Platform in de oproep aan Den Haag. “Er zijn verscheidene ‘groene’ technologieën, producten en diensten ontwikkeld die kunnen bijdragen aan deze transitie, maar die er niet in slagen om de benodigde schaalgrootte in de toepassing te bereiken. Als we deze maatschappelijk gedreven initiatieven in staat stellen om schaalgrootte te creëren draagt dit bij aan het behalen van de klimaatdoelen van 2050 en aan nieuwe werkgelegenheid.”

Het Platform bestaat uit een coalitie van bedrijven, overheden, financiers en belangenorganisaties, dat de doelen van het recent opgestelde programma ‘Groene chemie, nieuwe economie’ en pakt de uitvoering op. In 2022 is het bestuur van de stichting Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie gevormd en een programmateam, dat de coalitie ondersteunt.

Meer over de oproep van het Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie vindt u op hun website.

 

Gerelateerde artikelen

Zuyd omarmt duurzaamheidsambities

Circulariteit & Duurzaamheid

Subsidie voor Zuid-Limburgse biodiversiteit en duurzame leefomgeving

Circulariteit & Duurzaamheid

Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg: Over 5 jaar eet 25% van de inwoners van Zuid-Limburg lokaal

Circulariteit & Duurzaamheid
Menu