Over Impact Gaming en Challenge Based Learning bij Vista College

Ondernemen & innoveren

Bijna 40 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en zorginstellingen zijn aanwezig bij de vierde bijeenkomst over Impact Gaming, dit keer bij Vista College in Maastricht. “De belangstelling groeit”, zegt kwartiermaker Raf Sluismans opgetogen. “En dat is mooi, want hoe groter en veelzijdiger het netwerk, hoe beter we in staat zijn nieuwe producten en toepassingen te ontwikkelen die van toegevoegde waarde zijn voor bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen en inwoners van Zuid-Limburg.

Na een marktverkenning op initiatief van ESZL, ziet Zuid-Limburg kansen voor een nieuw economisch cluster rond Impact Gaming. “Gaming is een vorm van serious gaming die oplossingen biedt op het snijvlak van gezondheid, sport, digitalisering en technologie. We zien verschillende initiatieven in de regio bij verschillende partijen. Door van elkaar te weten wat er speelt en krachten waar mogelijk te bundelen zijn we in staat een krachtig cluster neer te zetten dat een positieve impact realiseert. Dat betekent wel dat we zichtbaar moeten maken wat er al is en het netwerk zo groot mogelijk maken.” Dat laatste lijkt al aardig te lukken. Sinds de laatste bijeenkomst bij Adelante is het netwerk van 60 naar 75 personen gegroeid. “Je ziet echt dat er iets aan het ontstaan is”, zegt Raf. “De sessie bij Adelante heeft bijvoorbeeld al geresulteerd in een gezamenlijke subsidieaanvraag van de Universiteit Maastricht, Adelante en enkele partners.”

Challenge Based Learning

Het netwerk heeft zich nu verzameld bij Vista College in Maastricht. Ben van Empelen, opleidingsmanager ICT: “Vista College werkt volgens het onderwijsconcept van ‘Challenge Based Learning’. Het traditionele onderwijs werkt niet meer. Kennis in boeken is per definitie achterhaald, de actuele kennis zit in het bedrijfsleven. Om die reden gaan onze studenten direct actief aan de slag met cases uit de praktijk. Ze doen daarmee actuele kennis op, leveren werk af dat ertoe doet én de verbinding met bedrijven wordt al vroeg gelegd, met alle voordelen van dien voor stage of zelfs een baan in de toekomst. Dankzij deze aanpak zien bedrijven namelijk welke kwaliteiten de mbo-studenten in huis hebben.”

Challenge Based Learning stimuleert studenten zelf uit te vinden wat nu precies het probleem is, wat de opdrachtgever wil, na te denken over de beste oplossing en deze te evalueren. Daarbij maken ze gebruik van methodieken zoals LEAN en SCRUM. “De feedback van bedrijven en studenten is erg goed”, aldus Ben van Empelen. “Studenten vinden het prettig om vrijgelaten te worden. Het is veel motiverender dan in een klas te zitten en te luisteren.”

Kom maar op met die challenge!

Deelnemers van het Impact Gaming netwerk kunnen gebruik maken van de studenten van Vista College. “Een challenge duurt drie weken, tegelijkertijd is het mogelijk om complexere challenges aan te gaan, zolang deze in blokken van drie weken zijn op te knippen”, legt Ben van Empelen uit. “Waar nodig zoeken we de samenwerking met het hbo of de universiteit, andersom gebeurt dat ook.” RAf besluit met alle aanwezigen uit te nodigen voor de volgende netwerkbijeenkomst op 15 oktober a.s bij Zuid-Limburg Bereikbaar. Het onderwerp: Gedragsverandering bij het brede publiek stimuleren met behulp van gaming technieken.

Interesse? Neem contact op met Raf Sluismans, raf@impactgaming.gg of kijk voor meer informatie op www.impactgaming.gg

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Startfeefonds: Ontwikkeling duurzame coating

Ondernemen & innoveren

Startschot voor nieuw ondernemersplatform Westelijke Mijnstreek

Ondernemen & innoveren

KOERS: Werk aan de toekomst van je bedrijf met Business Roadmaps

Ondernemen & innoveren
Menu