Pleidooi meer (eu)regionaal denken tijdens hybride Dag van de Stad

Beleven & Verblijven, Ondernemen & innoveren, Werken & Leven

In veel gesprekken, lezingen en discussies tijdens de Dag van de Stad 2021 in Heerlen, was het te horen: zoek de samenwerking op met de omliggende regio. Of dat nu de rest van Zuid-Limburg is of het nabijgelegen Duitse grensgebied. Het Heerlense stadsbestuur zette bovendien aan het begin van de dag de toon met een videoboodschap waarin het pleitte voor de komst van een internationale intercity met Aken.

Zowel burgemeester Roel Wevers als wethouder Charles Claessens spraken voorafgaand aan het event vorige week maandag een videoboodschap in. Hierin roepen ze de nationale politiek op om eindelijk groen licht te geven voor een intercitytrein die van Amsterdam via Heerlen naar Aken moet gaan rijden. Het is niet de eerste keer dat de gemeente actief lobbyt richting Den Haag. In november 2019 bezocht toenmalig burgemeester Roemer samen met leden van Gedeputeerde Staten de Tweede Kamer, om dezelfde boodschap over te brengen.

Perspectieven én belemmeringen

De verbinding met Aken werd ook gememoreerd tijdens de Next Economy-deelsessie, die op en rond het complex van het Centraal Bureau voor de Statistiek plaatsvond. Niet in infrastructurele zin, maar wel als een kans op het creëren van nieuwe economische perspectieven. Vooral de medtechsector, die aan Duitse zijde zeer groot is, werd door de deelnemers aangehaald als een mogelijke economische aanjager voor de hele regio. Belemmerende factoren op dit moment, zo werd geconstateerd, zijn echter (het gebrek aan) grensoverschrijdende regelgeving én de moeilijkheden om hoger opgeleiden voor de streek te behouden.

Ook buiten de stad

De Dag van de Stad beperkte zich overigens niet alleen tot Heerlen. Tijdens zogenaamde ‘kennisexpedities’ trokken groepen deelnemers te voet, per bus en zelfs per fiets door de omliggende regio. Onder andere Fromberg (gemeente Voerendaal) en de Kerkrade vormden de bestemmingen van deze expedities.

De Dag van de Stad is een jaarlijks, uniek evenement waar tussen de 1000 en 2000 stedelijke professionals uit het hele land samen komen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Deze vijfde editie vond voor het eerst plaats buiten de Randstad. Het was een hybride event; fysiek én digitaal.

De Dag van de Stad is bedoeld voor iedereen die werkt in die toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s. Om te netwerken, kennis te delen of simpelweg te sparren over bepaalde kwesties. Leren van elkaar, maar ook inspiratie putten uit het verleden. In deze editie stond het thema ‘Terug naar de toekomst’ centraal: hoe kan de geschiedenis van een stad een inspiratiebron kan zijn voor haar toekomst.

Gerelateerde artikelen

Kom in de Kas op Brightlands Campus Greenport Venlo

Ondernemen & innoveren

Conferentie Brede Welvaart in Heerlen

Werken & Leven

Ondernemer over adviestraject KOERS: ‘Eigenlijk een no-brainer’

Ondernemen & innoveren
Menu