Primeur voor Parkstad: ingebruikname Velocity

Circulariteit & Duurzaamheid

Op woensdag 11 mei is met een feestelijke opening Velocity gestart; een nieuw deelsysteem met elektrische fietsen. De eerste fietsers kregen een voucher waarmee de e-bike uitgeprobeerd kon worden. Richard de Boer burgemeester van Landgraaf en vice-voorzitter van de Stadsregio Parkstad stapte voor de officiële aftrap, samen met de eerste enthousiastelingen, zelf op de fiets bij het e-bike deelstation aan de Akerstraat in Heerlen. De twintig nieuwe stations in Parkstad sluiten aan op de reeds bestaande honderd stations in regio Aken.

Velocity wordt mede gefinancierd door het investeringsprogramma Regio Deal Parkstad Limburg. Om het e-bike deelsysteem te introduceren bij een breed publiek wordt ook samengewerkt met Visit Zuid Limburg en Zuid Limburg Bereikbaar, programmabureau voor bereikbaarheid en duurzame mobiliteit. Exploitatie van het nieuwe e-bike deelsysteem is in handen van Velocity Limburg. Het moederbedrijf Velocity Aken exploiteert al een e-bike deelsysteem met zo’n honderd laadstations in Aken en omgeving en een enkel laadstation in Kerkrade en Vaals.

Via de Regio Deal investeren het Rijk, de Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg samen in de regio om de brede welvaart te verbeteren. Onderdeel hiervan is het beter op elkaar aan laten sluiten van vraag en aanbod binnen de euregionale arbeidsmarkt. Het aanbieden van aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam vervoer voor o.a. woon-werkverkeer draagt hieraan bij.

Gerelateerde artikelen

Op zoek naar het circulaire verhaal van Zuid-Limburg

Circulariteit & Duurzaamheid

Groene Economie zet zich in voor duurzaam ondernemen door Limburgs MKB

Circulariteit & Duurzaamheid

Wanderful.Stream; Goed voor het milieu én de portemonnee.

Circulariteit & Duurzaamheid
Menu