Publicaties

Strategische actieplannen & samenwerkingsagenda’s

Samenwerkingsagenda Zuid-Limburg

Deze Samenwerkingsagenda is opgesteld door alle Zuid-Limburgse gemeenten, in nauwe samenwerking met ESZL, de Stadsregio Parkstad en tal van andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. De gezamenlijke agenda nodigt de Provincie Limburg uit om in het nieuwe bestuursakkoord 2019-2023 aandacht te besteden aan de kansen en uitdagingen in de regio. Het doel? Samenwerking met meer verbondenheid én impact.

Strategisch actieplan Zuid-Limburg

In het Strategisch Actieplan Randstad Zuid-Limburg beschrijft Prof. Dr. Luc Soete de gezamenlijke opgave voor Zuid-Limburg met als belangrijkste aandachtspunten: grensoverschrijdende samenwerking, meer saamhorigheid én behoud van het unieke Zuid-Limburgse landschap. Luc Soete schreef de economische visie in opdracht van de drie Zuid-Limburgse centrumgemeenten en de Provincie Limburg.

Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg

In het Strategisch Actieplan Middengebied Zuid-Limburg gaat in op de beleidsuitdagingen voor gemeenten in het groene hart van de regio. Van het waarderen van ‘landschapskapitaal’ tot het vinden van nieuwe, ‘kleine’ verdienmodellen: het Zuid-Limburgse landschap zet aan tot het ontwikkelen van nieuwe economische structuren en samenwerkingen. Binnen het Middengebied zelf, maar (vooral) ook in relatie tot de omliggende, verstedelijkte gebieden én de grensregio met België en Duitsland.

Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg

Documentatie Gezondheidsakkoord

Het Gezondheidsakkoord wil in Zuid-Limburg de regionale achterstand in gezondheid en participatie op de rest van het land inlopen. Binnen het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg staan de thema’s Jeugd, Arbeid & Participatie, Wijk & Buurt en Burgerkracht centraal. Het netwerk zorgt voor het delen van kennis, het uitwisselen van ervaringen en het koppelen van projecten en programma’s. De leden van dit informele netwerkplatform werken over sectoren en domeinen heen met elkaar samen.

Menu