Regionaal Voedselsysteem Limburg: “We doen het samen, met en voor elkaar”

Circulariteit & Duurzaamheid

De positieve vibe is onmiskenbaar, de beweging is in gang gezet. Het Regionaal Voedselsysteem Limburg (RVS-LB) zet flinke stappen voorwaarts en ligt mooi op schema. Het samenwerkingsverband telt al ruim 400 deelnemers en bijna 30 contracten zijn getekend. Tijdens de bijeenkomst op 27 juni jl. bij Kasteel Eyckholt in Roosteren is het enthousiasme voelbaar.

Dagvoorzitter Jules Coenen: “Het gaat om een circulaire transitie die de economie raakt, het landschap verbetert en het toekomstperspectief en betrokkenheid van de burger positief beïnvloedt. In essentie gaat het over het verkorten en verwaarden van vraaggestuurde ketens, toekomstperspectief voor (regeneratieve) landbouw, het versterken van de kracht van het landschap en dat vanuit een haalbaar sociaaleconomisch perspectief.

Provincie spreekt langjarige steun uit

Gedurende de middag deelden diverse sprekers hun visie op het RVS-LB. Zoals gedeputeerde Stephan Satijn die zijn langjarige steun voor RVS-LB uitsprak en het belang van samenwerking onderstreepte. “Door de samenwerking aan te gaan en ondersteuning te bieden aan RVS-LB kunnen ondernemers het Limburgse product beter op de markt brengen en zelfs beter maken. Alles draait om samenwerken, samendoen. Stan Beurskens (Wijngoed St. Martinus) en Ruud Verstegen (landgoed Overst Voerendaal) zetten zijn woorden kracht bij. Beide ondernemers hebben gezamenlijk de wijn ‘Limburgse Witte Weelde’ (jaartal 2023) ontwikkeld. “Wij werken al jaren samen en hebben vertrouwen in elkaar. Deze wijn draagt met trots de naam Limburgse Witte Weelde.” De wijn is vanaf maandag 1 juli te koop voor de horeca via de website RVS-LB en voor de consument via de VVV-winkels.”

Strategisch partners SVL ondertekent samenwerkingsovereenkomst 

Officieel moment tijdens de feestelijke middag was de ondertekening van het contract met strategisch partner SVL.  Giel Polman (Limburg marketing): “Juist voor Limburg is de leisuresector heel belangrijk. We zetten 4,2 miljard euro om in het toerisme. Als de multiplier meegenomen wordt zou het getal nog veel hoger zijn. Het agro toerisme verdient aandacht op de politieke agenda. Wij bekijken samen hoe we de link kunnen leggen tussen het agro toerisme en RVS-LB. Want toeristen willen de streek proeven en beleven.”

Boerderijwinkels
Via vlogs laten eigenaren van boerderijwinkels zien waar ze voor staan (zie ook website RVS-LB). Het is de bedoeling om boerderijwinkels te verbinden en logistiek te organiseren? Daarom is de pilot gestart met makers en verwerkers die de eigen producten rechtsreeks aan de consument verkopen. Samen met RVS-LB wordt een versterkende samenwerking, op het gebied van transport en dus logistiek mogelijk.

Kansen in de landbouw

Susanne Görtz (LLTB) ging vooral in op de kansen in de landbouw en ook zij benadrukte daarbij het belang van samenwerking tussen producenten en verwerkers. “De sector heeft veel uitdagingen en om die het hoofd te bieden moeten we het samen doen en elkaar niet als concurrent zien.” Pascal Vandermeulen, directeur Coöperatieve Rabobank Zuid-Limburg West: “Het gaat niet alleen om het efficiënt organiseren maar ook om samen waarde te creëren met elkaar. Een aantal jaar geleden hebben we uitgesproken dat er een voedseltransitie nodig is. We willen duurzamer produceren en bijdragen aan een vitale Limburgse voedselketen. We zijn trots op RVS-LB.” Pascal benadrukt dat het strategisch partnership met het RVS-LB goed aansluit  op de visie van Rabobank op de agrofoodsector 2040.

100% Limburgs ontbijt 

De Gulpener Bierbrouwerij is gestoeld op het gedachtengoed van lokaal produceren. Jean-Paul Rutten: “De uitdaging zit vooral in de logistiek. De kracht ontstaat als je de krachten bundelt. Daar is de tijd nu rijp voor. Deze kracht die wij ondervinden vanuit RVS-LB – het samen de schouders eronder zetten – waardeer ik ongelofelijk.” Jules Goossens (programmamanager RVS-LB): “We staan pas aan het begin maar we gaan vooruit. Een van de doorbraken is dat we in staat zijn om een 100% Limburgs ontbijt te presenteren. Diverse hotels en restaurants zijn enthousiast. Op de BBB (horecavakbeurs in Maastricht) begin oktober vullen wij met het LIOF en provincie Limburg het Streekhelden-plein in. Zonder medewerking van onze strategische partners, verwerkers en producenten en streekhouders lukt het niet. We doen het samen, met en voor elkaar. Ook in de logistiek/distributie zie je nu FoodHubs en samenwerkingen tussen partners ontstaan. Dit is essentieel! De eerste verkopen gaan wij nu dankzij deze samenwerkingen realiseren.”

Jules Goossens vervolgt met een toast op deze mijlpaal en kondigt aan dat de wijn vanaf 01/07/2024 via de site www.rvslb.nl te koop is. Het volledige verslag van de bijeenkomst is te lezen op rvslb.nl

 

Gerelateerde artikelen

Dag van de Stad naar Heerlen: “Uitgelezen kans”

Circulariteit & Duurzaamheid, Werken & Leven

De Bisschopsmolen en Grainlabs: “De basis voor circulair ondernemen is een sterke wil en gezond boerenverstand”

Circulariteit & Duurzaamheid

Uitzicht op nieuwe werkgelegenheid én significante reductie CO2-uitstoot

Circulariteit & Duurzaamheid
Menu