Subsidie voor Zuid-Limburgse biodiversiteit en duurzame leefomgeving

Circulariteit & Duurzaamheid

 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een subsidie van €717.302,- toegekend aan een vierjarig project waarin een gezamenlijke aanpak van biodiversiteit en duurzaamheid in Zuid-Limburg centraal staat. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) is een subsidie van het rijk om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. Met de huidige klimaatcrisis en een veelheid aan transities waar we momenteel voor staan, hebben het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie: jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.

Uitdagingen  bieden kansen! 

“Klimaatcrisis, stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis, wateroverlast en droogte, energietekorten: in deze snel veranderende wereld is het van belang om leefbaarheid voorop te blijven stellen” aldus Simone Sauren, projectleider en ontwikkelaar bij Yuverta Heerlen. “Al deze uitdagingen bieden ook ontzettend veel kansen. Door jongeren in diverse beroepenvelden bewust te maken van duurzaamheid en hoe zij bijvoorbeeld kunnen zorgen voor het herstel van biodiversiteit gaan zij ook anders kijken naar de mogelijkheden in hun vakgebieden. Hoe kunnen we bedrijven sterker maken en daarbij het beste van zichzelf te laten zien zodat zij een duurzaam bestaansrecht hebben? Hoe pakt de lokale overheid haar rol om echt impact te maken op deze thema’s en op de leefbaarheid voor mens en dier? En hoe leiden we jongeren op om voorop te lopen in de innovaties die hiervoor nodig zijn? Dat lukt alleen als je hierin samenwerkt en allemaal een stukje bijdraagt.”

Samenwerkingsverband Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving

Het project Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving is ingediend namens een samenwerkingsverband tussen mbo, hbo en wo instellingen, een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, provincie Limburg en alle Zuid-Limburgse gemeenten. Ook ESZL is een van de partners. In aanvulling op de bijdrage vanuit de RIF subsidie, investeren het bedrijfsleven en de overheden bijna 1,4 miljoen euro in dit project. Het doel: ontwikkelen van een nieuwe opleiding, het versterken van bestaande mbo opleidingen en het creëren van kennisaanbod voor werknemers en ondernemers.

Hét kennis- en expertisecentrum voor Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving

Om de grote beleidsopgaven te vertalen naar praktische toepasbaarheid in het werkveld, zijn nieuwe vaardigheden en kennis nodig omtrent biodiversiteit, ecosysteemdiensten en duurzaamheid.

De ambitie is om in de regio Zuid-Limburg onderzoek te doen naar de impact van de ecosysteemdiensten op de sectoren en vice versa. Tegelijkertijd willen we de bestaande en nieuw te ontwikkelen kennis vertalen naar uitdagend en innovatief onderwijs om daarmee de behoefte aan de groeiende vraag naar specialisten en vakmensen met geïntegreerde kennis over biodiversiteit en een duurzame, gezonde leefomgeving op te leiden. Voor de opleidingen geldt dat leren in én samen met de praktijk de basis is. Door deze benadering worden innovaties vanuit het onderwijs ook direct doorgevoerd in de praktijk. De nieuwe opleiding is interessant voor studiekiezers die geïnteresseerd zijn in het verduurzamen van de leefomgeving. Je leert alles over duurzaamheid, een gezonde leefstijl en biodiversiteit.

Toekomstgericht

De RIF Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving sluit aan bij de visie van het Middengebied Zuid-Limburg om Zuid-Limburg te ontwikkelen tot ‘Green Destination’ en haakt goed aan bij de doelstellingen vanuit de nieuwe omgevingsvisie (NOVI) Zuid-Limburg.

 

Gerelateerde artikelen

Nieuwe website ESZL gelanceerd

Beleven & Verblijven, Circulariteit & Duurzaamheid, Ondernemen & innoveren, Werken & Leven

InSciTe schaalt op met nieuwe installaties in ‘multi purpose pilot plant’

Circulariteit & Duurzaamheid

Kick-off project Biodiversiteit & Duurzame Leefomgeving

Circulariteit & Duurzaamheid
Menu