Zomerevent EcoBiose: Competenties op het gebied van biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatverandering zijn hard nodig

Circulariteit & Duurzaamheid

Het jaarlijkse zomerevent van EcoBiose vond dit jaar plaats bij Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht. In de sfeervolle binnentuin werden vele gasten uit het onderwijs, overheden, bedrijfsleven en zorginstellingen getrakteerd op interessante presentaties, enthousiaste verhalen van studenten en uiteraard een update over het EcoBiose-netwerk.

Het afgelopen jaar is het netwerk opnieuw flink uitgebreid met onder meer Wonen Zuid, Zuyderland, Waterschap Limburg, Planburo B en JPO. Een Zuyderland-vertegenwoordiger: “Wij zoeken de samenwerking met EcoBiose omdat wij verduurzamen vanuit de Green Deal Groene Zorg en bijvoorbeeld onze groenvoorziening anders en biodiverser willen inrichten. We hopen met concrete opdrachten, samen met studenten, flinke stappen voorwaarts te zetten.” Dat is precies waar het bij EcoBiose om draait, vertelt dagvoorzitter Ger van Laak van Yuverta. “EcoBiose is enkele jaren geleden ontstaan vanuit de behoefte aan competenties op het gebied van ecologie, duurzaamheid en klimaat. Nergens in Nederland bestaat er zo’n veelzijdige samenwerking met partners uit verschillende sectoren.”

Doorlopende leerlijnen

Cyrille van Bragt, voorzitter van het college van bestuur van Yuverta vindt het belangrijk om samen vooruit te kijken naar de vraagstukken van de toekomst. “Wat is nou mooier dan deze op een organische manier, met de hele onderwijsketen, overheid en bedrijfsleven op te pakken.” Ook het afgelopen jaar is er van alles gebeurd en georganiseerd binnen EcoBiose. Ger van Laak noemt de Veldbiologische Dagen, de Groen Doen Dag 2024, de oprichting de academische werkplaats Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving samen met mbo, hbo en wo/instellingen en Yuverta breed diverse hotspots zoals Duurzaam Voedselsysteem, Biodiversiteit & Duurzame Leefomgeving en Groene Leefbare Stad. Daarnaast is de nieuwe opleiding Adviseur Duurzame Leefomgeving gestart en zijn diverse nieuwe opleidingen en modules in voorbereiding. EcoBiose zet nadrukkelijk in op de ontwikkeling van leerlijnen in de breedte met Vista College en doorlopende leerlijnen met het hbo en wo (Open Universiteit,Universiteit Maastricht, HAS Green Academy, Zuyd hogeschool en PXL).

Behoud én regeneratie

Het zomerevent brengt een mooie afwisseling van sprekers zoals prof. dr. Pim Martens en Dr. Roy Erkens, beiden verbonden aan de Universiteit Maastricht. Pim Martens benadrukt de behoefte aan competenties op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en klimaatverandering. Hij stelt dat door toedoen van de mens 69% van de biodiversiteit in slechts enkele tientallen jaren verloren is gegaan. Biodiversiteit en klimaatverandering hangen nauw met elkaar samen en de gevolgen op het gebied van Planetary Health zijn groot. Hij pleit dan ook voor meer en verdergaande acties. “We moeten ons niet alleen richten op schadebeperking en behoud van de status quo, maar veel meer inzetten op herstel en regeneratie van de natuur.”

Stadsnatuur

Dr. Roy Erkens vertelt over zijn onderzoek naar stadsnatuur. Hoewel de natuur in de stad biodiverser is dan de meeste mensen vermoeden, staat de natuur hier wel extra onder druk vanwege onder meer geluidshinder en licht. Hij onderzoekt of flora zich aanpast aan het stedelijk milieu en heeft daar aan de hand van de zaadverspreiding van de paardenbloem al de eerste voorzichtige bewijzen voor gevonden. Zijn pleidooi is de stad beter in te richten voor natuur, want daar heeft ook de mens veel baat bij. Denk aan groene daken, betere opvang van water en minder hittestress.

Samen oplossingen bedenken

Studenten van de opleiding Adviseur Groene Leefomgeving, Sid Strijbosch, Tara Baan en Aron Sinke, vertellen bevlogen over de projecten die ze hebben uitgevoerd rond resp. geluidsoverlast in Nazareth, vleermuizen in de Valkenburgse grot en de Digital Nomads reis naar Oost-Europa en Griekenland. Kern van hun verhalen is dat het ontzettend belangrijk is om de connectie te maken tussen mensen, doelgroepen en sectoren en samen oplossingen te bedenken die biodiversiteit verbinden met maatschappelijke kwesties en transities waar we voor staan.

Natuurinclusief toerisme

Benjamin Philipeth, onderwijskundig leider Horeca & Toerisme bij Vista College onderschrijft het belang van krachtenbundeling. “Daar waar toerisme het goede leven promoot, vraagt dat goede leven tegelijkertijd om een gezonde en groene omgeving. Vista en Yuverta zijn samen bezig met de ontwikkeling van de module ‘natuurinclusief toerisme’ die een bewustwording moet stimuleren voor trots op de omgeving en het belang van symbiose tussen natuur en toerisme.”

Onderzoekend leren

Simone Sauren, projectleider EcoBiose, benadrukt dat de huidige tijd bol staat van de transities die vragen om specifieke competenties van vakmensen. Yuverta/EcoBiose levert die vakmensen door het onderwijs aan te passen aan de wensen en behoeften van Gen Z. “Onderzoekend leren is onze basis. Niet alleen biedt de praktijk veel praktische kennis, het is ook veel interessanter voor studenten om direct aan de slag te gaan met echte vraagstukken van opdrachtgevers en ook echt een bijdrage te kunnen leveren. Onderzoekend leren creëert een open mindset en een flexibele geest. De samenwerking tussen het mbo, hbo en wo biedt de kans om samen complexere vraagstukken aan te pakken en ze in de praktijk uit te voeren.” Simone nodigt opdrachtgevers uit om met mooie onderzoeksvragen te komen die in de vorm van een academische werkplaats en in de practoraten kunnen worden opgepakt.

 

 

Gerelateerde artikelen

Subsidie voor Zuid-Limburgse biodiversiteit en duurzame leefomgeving

Circulariteit & Duurzaamheid

Circulaire transitie en Limburgse gemeenten; hoe staat het ervoor?

Circulariteit & Duurzaamheid

Website Regio Deal Zuid-Limburg

Beleven & Verblijven, Circulariteit & Duurzaamheid, Ondernemen & innoveren
Menu