Zuyd omarmt duurzaamheidsambities

Circulariteit & Duurzaamheid

Het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool heeft onlangs twee duurzaamheidsambities vastgesteld. Deze ambities behelsen het verder integreren van duurzaamheid in onderwijs en onderzoek én het hanteren van de balans tussen planet, people and prosperity in alle facetten van de eigen bedrijfsvoering. De ambities komen voort uit het programma Duurzaam Zuyd en zijn opgesteld in co-creatie met studenten, docenten, medewerkers, onderzoekers, management en het werkveld om Zuyd heen.

De eerste duurzaamheidsambitie houdt in dat alle afgestudeerden uiterlijk in 2030 in staat zijn om vanuit hun eigen discipline bij te dragen aan het vinden en hanteren van de balans tussen planet, people and prosperity. De tweede duurzaamheidsambitie draait om het streven ‘practise what you preach’: Deze ambitie stimuleert de bedrijfsvoering van Zuyd om studeer- en werkomgevingen, faciliteiten, voorzieningen en dienstverlening zodanig te organiseren dat studenten en medewerkers daadwerkelijk duurzaamheid ervaren.

Duurzaamheid is wereldwijd momenteel een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s. Zuid-Limburg is hier uiteraard geen uitzondering op. Zuyd heeft zich als opleider de uitdaging opgelegd om zoveel mogelijk studenten succesvol op te leiden én ervoor te zorgen dat zij over de kennis en inzichten beschikken waar de beroepspraktijk en de regio om vraagt.

Meer over de duurzaamheidsambities van Zuyd lees je hier.

 

Gerelateerde artikelen

Subsidie voor Zuid-Limburgse biodiversiteit en duurzame leefomgeving

Circulariteit & Duurzaamheid

KOERS naar duurzaam ondernemen

Circulariteit & Duurzaamheid

Nationaal Groeifonds geeft steun aan ontwikkeling circulaire productieketens

Circulariteit & Duurzaamheid
Menu