Huurteam Zuid-Limburg op de bres voor (buitenlandse) huurders

Werken & Leven

Zuid-Limburg wil een aantrekkelijke regio zijn om te leven en werken en daarbij hoort een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (buitenlandse) werknemers en studenten. Prettig en probleemloos wonen is daar een belangrijk onderdeel van. Huurteam Zuid-Limburg zet zich in om huurders in de regio te helpen bij het oplossen en liefst voorkomen van huurproblemen. Projectleider Rick Blezer: “Ons doel is dat alle huurders in Zuid-Limburg een eerlijke behandeling krijgen.”

Huurteam Zuid-Limburg is een aantal jaren geleden gestart als ‘Housing Helpdesk’ en richtte zich op studenten in Maastricht. Inmiddels is de naam veranderd en de focus verbreed. Rick: “We zijn er nu voor alle huurders in de sociale sector, in heel Zuid-Limburg. Al ligt de nadruk in de praktijk vooral op expats en studenten.”

Gebrek aan kennis

“Dat er juist bij deze groep problemen ontstaan, heeft te maken met gebrek aan kennis van de Nederlandse verhuurregels”, legt Rick uit. “Ze weten bijvoorbeeld niet dat in Nederland een maximale huurprijs wettelijk is vastgelegd, of dat het doorberekenen van bemiddelingskosten of kosten voor het huurcontract door de verhuurder niet is toegestaan. Soms krijgen ze een contract in het Nederlands en begrijpen ze niet of onvoldoende wat ze ondertekenen. Bovendien wordt een woning of kamer vaak vanuit het buitenland gehuurd, zonder bezichtiging vooraf. Dat pakt niet altijd goed uit. We werken samen met het Expat Centre Maastricht Region zodat buitenlandse medewerkers ons makkelijk weten te vinden.”

Scala aan huurproblemen

Problemen die zich voordoen hebben veelal te maken met te hoge huurprijs, te hoge servicekosten, conflicten over de borg, gebreken aan de woning, studio of kamer, of onterecht betaalde bemiddelingskosten. Rick: “Wij checken huurcontracten en gaan na of de huurprijs reëel is op basis van eigen metingen en aanwezige voorzieningen. We verstrekken informatie, geven advies, zoeken zo nodig contact met de verhuurders (organisaties) of starten een procedure bij de Huurcommissie. Het starten van zo’n procedure kost € 25,-, onze dienstverlening is verder gratis.” “Overigens brengt corona een verschuiving van werkzaamheden met zich mee”, zegt Rick. “Dan gaat het bijvoorbeeld over buitenlandse werknemers die hun huurcontract willen opzeggen. Dat is weliswaar niet onze kerntaak, maar ook hierover informeren en adviseren wij en verlenen we bijstand.”

Professionalisering dankzij Kickstartfonds ESZL

In 2020 kreeg Huurteam Zuid-Limburg een financiële bijdrage uit het Kickstartfonds van ESZL. “Met dat geld hebben we een aantal professionaliseringsstappen kunnen zetten”, zegt Rick. “De website is aangepast zodat huurders zelf een afspraak kunnen plannen en bijvoorbeeld zelf kunnen checken of de huurprijs die ze betalen reëel is. Om onze partners en meer huurders in Zuid-Limburg te bereiken, hebben we een animatiefilmpje gemaakt waarin we onze diensten uitleggen. Daarnaast hebben we extra expertise op het gebied van communicatie en klanttevredenheid kunnen inzetten.” Rick ziet de diensten van het Huurteam Zuid-Limburg als meerwaarde voor de regio. “Zuid-Limburg telt ruim tienduizend buitenlandse studenten en duizenden internationale werknemers. We willen dat deze mensen een ‘zachte landing’ in onze regio hebben en daarbij hoort een zorgvuldige behandeling op alle gebieden. Jaarlijks helpen wij ongeveer 300 huurders en dat aantal stijgt.”

www.huurteam-zuidlimburg.nl

Gerelateerde artikelen

Lerend Leven: Vernieuwende aanpak voor behoud én aantrekken van arbeidskrachten

Werken & Leven

Duurzaam en toegankelijk: bijzondere erkenning Meerssen en Stein

Circulariteit & Duurzaamheid, Werken & Leven

Panorama Zuid-Limburg: Beelden van de toekomst

Circulariteit & Duurzaamheid, Werken & Leven
Menu