Meekels: ‘Chemelot en regio hebben elkaar nodig’

Circulariteit & Duurzaamheid

De partners van de Chemelot Circular Hub hebben onlangs groen licht gegeven voor de nieuwe actieagenda. Deze agenda is bedoeld voor de periode tot 2024 en geeft een krachtig vervolg aan de beweging naar een circulaire samenleving en economie rond Chemelot en de regio Zuid-Limburg. De regio Zuid-Limburg wordt binnen de alliantie achter de Circular Hub vertegenwoordigd door wethouder Pieter Meekels (Sittard-Geleen). Hem vroegen we hoe hij de regio bij de ontwikkelingen rondom de Hub betrekt: “We hebben elkaar nodig.”

Maar eerst: wat is die Circular Hub ook alweer? Chemelot Circular Hub (CCH) is de sleutel tot het oplossen van de urgente en grote transities waar Limburg, Nederland en Europa voor staan. Dit gebeurt op basis van de sterke positie die bedrijven op Chemelot in het verleden hebben opgebouwd. Denk aan partijen zoals SABIC, OCI, Fibrant, AnQore, Arlanxeo en nog vele anderen. Ondernemingen die essentiële producten zoals kunststoffen, chemicaliën en kunstmest op de wereldmarkt brengen. Producten die tot in lengte van jaren nodig zijn voor onze economie en welvaart. Maar het is tevens een broedplaats van vele startup- en scale up-bedrijven zoals o.a. Ioniqa, Vertoro, Niaga en Isobionics.

Regio aan tafel

Namens de regio maakt wethouder Pieter Meekels (Sittard-Geleen) onderdeel uit van de partners die samen de actieagenda van CCH realiseren. De alliantie bestaat verder uit Chemelot, de Brightlands Chemelot Campus, DSM Nederland, Universiteit Maastricht, ZUYD Hogeschool, de Provincie Limburg, SABIC, LIOF, TNO en de coalitie Groene Chemie Nieuwe Economie. Alle deelnemende partijen leveren een financiële bijdrage voor de komende drie jaar om de uitvoering mogelijk te maken. De bijdrage vanuit de regio wordt beschikbaar gesteld via ESZL.

Succesvol transformeren

“Chemelot en de regio hebben elkaar nodig, horen bij elkaar en versterken elkaar”, benadrukt Pieter Meekels. “Dat blijkt uit de vier pijlers van het circulair actieplan, dat de basis vormt voor een succesvolle transformatie van Chemelot en Zuid-Limburg naar respectievelijk een circulair bedrijf en een economisch vitale regio.” Meekels heeft daarom de opdracht om als “ambassadeur van de pijler Circulaire Samenleving” de regio – vooral met de inwoners van onze regio samen” – in verbinding te brengen met de circulaire doelstellingen, zoals verwoord in de actieagenda. “Dat gaat heel breed en heel divers”, zegt Meekels. “Enerzijds gaat het bijvoorbeeld om concrete projecten op het gebied van kunststofrecycling of verduurzaming (bijvoorbeeld Het Groen Net Zuid), anderzijds komen projecten in centra of wijken aan bod en gaan we op zoek naar Rijks- en Europese fondsen om de transitie vorm te geven.”

En dat is belangrijk, want Limburg sluit met de Chemelot Circular Hub aan bij de ambities van de nieuwe regering. Die wil Nederland klaarmaken voor een circulaire en klimaatneutrale toekomst. Mede door groene industriepolitiek, sterk opleidings-en scholingsbeleid en effectieve burgerparticipatie.

 

 

Gerelateerde artikelen

‘Duurzaamheid tot in de haarvaten van Zuyd Hogeschool’

Circulariteit & Duurzaamheid

Uitzicht op nieuwe werkgelegenheid én significante reductie CO2-uitstoot

Circulariteit & Duurzaamheid

Lubosch Land werkt aan bewustwording van urgentie van duurzaamheid

Circulariteit & Duurzaamheid
Menu